ماگماتیسم گرانیتوئیدهای دوران در شمال باختری ایران (زنجان+تکاب )


ماگماتیسم گرانیتوئیدهای دوران در شمال باختری ایران (زنجان+تکاب )
منطقه مورد مطالعه در بخش شمال‌غرب منطقه سسندج-سیرجان بین غرب زنجان و شرق شاهین‌دژ واقع شده هست .


تحلیل و روابط ساختاری منطقه گسلی کازرون - قطر حد فاصل چنار شاهیجان
توده‌های نفوذی این منطقه تحت عنوان گرانیت‌های دوران معرفی گردیده هست .


مطالعه رسوب شناسی و کانی شناسی رسها در منطقه صدرآباد ساوه با نگرش خاص بر پتانسیل اقتصادی آنها
این توده‌ها بصورت باتولیت‌ها و هستوک‌ها بیضوی شکل با روند شمال‌غرب -جنوب‌شرق و بموازات کمربندی کوهزائی زاگرس برنامه گرفته‌اند.


بررسی زمین شناسی و پترولوژی سنگهای اسیدی منطقه آب ترش قزوین و ارتباط آن با کالدرای ناحیه
توده‌های فوق عمدتا در مجموعه‌های دگرگونه رخساره شیست سبز و آمفیبولیت رخنمون یافته‌اند.


بررسی پترولوژیکی مجموعه بازالتی کامیاران
تماس این سنگلها با واحدهای دگرگونی پیرامون بوسیله سنگهای میگماتیتی مشخص می‌گردد که در پاره‌ای موارد با تماس گسله در کنار یکدیگر برنامه می‌گیرند.


مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای آذرین منطقه لاله زار بافت
ترکیب سنگهای گرانیتوئیدی شامل گرانیت ، گرانودیوریت و میکروگرانیت‌های هولوکرات تا لوکوکرات تازه تا دگرش یافته هست .


ارزیابی تنسورهای تنش دیرین و نوع دگرریختی بر پایه تحلیل خش لغزهای گسلی در دامنه جنوبی البرز مرکزی
بافت اونها از همسان دانه تا پورفیری همسان دانه دانه درشت متغیر هست که بندرت ریز همسان دانه میگردند.


مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای ساب و مکانیک و گدازه های منطقه رودهن
سنگهای فوق اغلب توسط رگه‌های اپلیتی قطع شده‌اند.


بیواستراتیگرافی سازند تاربور اساس بر مبنای ماکروفسیلها درجنوب شهر گندمان
کانی‌شناسی اونها عمدتا شامل پرتیت ، اونتی پرتیت ، پلاژیوکلاز، کوارتز و مقادیر ناچیزی بیوتیت کلریتی شده هست .

مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی نشان میدهند که گرانیتوئدهای دوران ترکیب کالکوآلکالن داشته و از نوع S میباشند، که در نتیجه ذوب بخشی پرتولیت‌های گنایس در محیطهای تکتونیکی تصادم قاره به قاره شکل گرفته‌اند و ماگماتیزم اونها مشابه ماگماتیسم گرانیتوئیدها در رشته کوههای آلپ -هیمالیا می‌باشد.

کلیه فرایندهای که منجر به تشکیل این توده‌ها شده هست به تفصیل در این رساله بحث گردیده هست .
65 out of 100 based on 20 user ratings 595 reviews