شب 4 : پیرو راه سرخ اربابیم


85 out of 100 based on 65 user ratings 865 reviews

حاج محمدرضا بذری - میلاد امام حسین علیه السلام سال 1393 - با علی غیر ممکن ممکن ، اسم حیدر پیش خداست ضامن (شور)
حاج محمدرضا بذری - میلاد حضرت ابالفضل العباس علیه السلام سال 93 - تو به روم نیار چقدر بدم (شورپایانی)
حاج محمدرضا بذری - میلاد حضرت ابالفضل العباس علیه السلام سال 93 - مرد دریا عباس ، یل یلها عباس (سرود)
حاج محمدرضا بذری - میلاد حضرت ابالفضل العباس علیه السلام سال 93 - دیوونم ، دیوونه ی ابوالفضل (سرود)
حاج محمدرضا بذری - میلاد حضرت ابالفضل العباس علیه السلام سال 93 - علم افراشته ی قله ی دنیا عباس (مدیحه سرایی)
حاج محمدرضا بذری - میلاد حضرت ابالفضل العباس علیه السلام سال 93 - ابوالفضل شعارمه ، ابوالفضل قرارمه (سرود)
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام سجاد علیه السلام سال 1393 - عمریه خونه ی تو مهمونم (شعرپایانی)
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام سجاد علیه السلام سال 1393 - فقط بگو یار حسین دل و دلدار حسین (سرود)
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام سجاد علیه السلام سال 1393 - یکی به ما ایرانی ها خبر داد (سرود)
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام سجاد علیه السلام سال 1393 - ما شنیدیم در این شهر که آقایی هست (مدح)
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام سجاد علیه السلام سال 1393 - فقط دنیا مولا فقط عقبا مولا (سرود)
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام سجاد علیه السلام سال 1393 - صد مرده زنده میشود از ذکر یاحسین (سرود)
حاج محمدرضا بذری - نیمه شعبان 1393 - صبح الست بود و خدا بی حساب داد (مدح)
حاج محمدرضا بذری - نیمه شعبان 1393 - اومده اون که فاتح دلهاست (سرود)
*