سبک شناسی شعر منوچهر آتشی بر اساس نظریه روایت شناسی و شعر شناسی

میزان انطباق الگوی مسکن جدید و قدیم شهر شیراز با شرایط اقلیمی
بررسی و تبیین توانمندسازی کارکنان و رابطه ی آن با اثربخشی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت تولیدی بازرگانی البسکو)
بررسی رابطه بین عملکرد سازمانی و فناوری اطلاعات با رویکرد مدل کارت امتیازبندی متوازن در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
امکان کشت زیتون در دشت ورامین با تاکید بر آب و هوا
بررسی اثر تغییر حد نوسان قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
قواعد حقوقی رقابت های تجاری
فرسایش در حوضه آبریز رودخانه گدار چای (نقده)
تأثیر عوامل مدیریت دانش، فرهنگ و اعتماد بر ارتقاء سرمایه‌های فکری در شرکت قطارهای مسافری رجاء
قلمروی اعمال حقوق بشر دوستانه: بازتعریف مفهوم مخاصمه مسلحانه
بررسی تطبیقی جایگاه حفاظت از محیط زیست در قوانین و مقررات صنعت فولاد ایران و کانادا
جلوه‌های زندگی روستایی در آثار محمود دولت آبادی
محاسبه درصد پوشش گیاهی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و شاخص‌های گیاهی جهت بهبود شاخص عمودی خشکسالی اصلاح شده (حوضه شیطور، یزد)
حمایت از آثار معماری در حقوق مالکیت فکری
*