خاك شناسي


خاك شناسيخاک چیست؟
خاک مخلوط پیچیده ای از مواد معدنی، آلی و موجودات زنده است. خاک یکی از محصولات محیط است که دائماً در معرض تغییر و نمو برنامه دارد. خاک همیشه و در همه حال توسعه می یابد حال یا به آهستگی در مناطق خشک و یا سریع در مناطق مرطوب.
در سالهای دور خاک بعنوان بخش بی ارزش پوسته زمین به شمار می رفت. تا اینکه در سال ۱۸۸۰ میلادی توسط دانشمندی روسی به نام "داکوچائف" بعنوان بخشی زنده و دارای ارزش مورد مطالعه برنامه گرفت.
خاک مخلوط پیچیده ای از مواد معدنی، آلی و موجودات زنده است. خاک یکی از محصولات محیط است که دائماً در معرض تغییر و نمو برنامه دارد. خاک همیشه و در همه حال توسعه می یابد حال یا به آهستگی در مناطق خشک و یا سریع در مناطق مرطوب.
خاک با یک تکه سنگ خرد شده و یا یک لایه جرم کثیف متفاوت است، خاصه مهم خاک این است که زنده است و موجودات زنده را می پروراند که مثال بارز آن گیاهان هستند. به دیگر بیان میتوان خاک را پوسته ای از زمین نامید که بدون آن زمین خواهد مرد.
پوسته زمین ( در اینجا خاک) بوسیله باد، آب یا فعالیتهای انسان فرسوده می شود و از دیگر سو توسط فرآیند هوا زدگی سنگها یا بعبارت درست تر مواد مادری مجدّداً احیا یا نو می شود. خاک با دیمانسیون سه بعدی تعریف می شود یعنی ارتفاع به علاوه مساحت.
هنگامی که در جاده ای شما در حال حرکت هستید به مقطع بریده تپه کنار جاده ( مقطع طبیعی ) نگاه کنید. می بینید که خاک روی آن، از لایه های مختلفی با رنگهای متفاوت تشکیل شده است. دقت کنید که به چه ترتیبی ضخامت لایه های منفرد از بالا به پائین تغییر می کند. چرا لایه های پائینی خاک تپه معمولاً ضخیم تر هستند؟ چرا لایه بالائی خاک تیره تر است؟ پاسخ همه این سئوالها به چگونگی تشکیل خاک بر می گردد.
به دیگر بیان میتوان خاک را پوسته ای از زمین نامید که بدون آن زمین خواهد مرد
تصویر از رایزو باکتریای خاک تهیه شده است.
تصور هر شخص از خاک بر اساس استفاده ای است که از آن می کند.
یک مهندس عمران، از خاک بعنوان زیر بنا و مهد ساختمان، جاده و بزرگراه نگاه می کند.
یک مهندس معدن، خاک را پوششی می بیند که باید آنرا بردارد تا به معادن و کانی های گرانبها دست پیدا کند.
یک طراح فضای سبز به خاک بعنوان منبعی برای ساخت یک پارک یا باغ زیبا می نگرد.
و بالاخره، مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی به خاک بعنوان منبعی برای تولید محصولات کشاورزی و جنگل نگاه می کنند.
ما می توانیم و باید علوم متداول مثل شیمی، فیزیک و بیولوژی را در مطالعات خاک بکار ببریم. همانطوری که بسیاری از دانشمندان در طول سالیان متمادی اینکار را انجام داده اند. ولی تحقیقات اخیر نشان دهنده این است که باید تحقیقات خود را تنوع ببخشیم و تغییراتی در آن بوجود آوریم. چالش پیش روی ما نگاه به کل سیستم طبیعی همراه با پیشرفت علوم در سایر زمینه ها و روابط متقابل بین آنهاست.
آیا میتوان روی موجودات زنده خاک بدون توجه به محیط زیست مطالعه نمود؟ آیا میتوان یک ذره از خاک را بدون در نظر گرفتن ذرات کنار آن در یک خاکدانه مطالعه نمود؟ مشخصاً، دانش بیشتری را باید بدست آوریم. اگر چشمان خود را بیشتر باز کنیم تا از ماورای حصاری که علوم متداول یاد شده برای ما ترسیم نموده اند و با زاویه ای دیگر به مسائل بنگریم. دانشمندان خاک (خاکشناسی) در زمینه های شیمی، فیزیک و بیولوژی در اندیشه چنین کاری خواهند بود، به شرطی‌که وقتی به خصوصیات فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی خاک فکر می کنند، پویایی و روابط متقابل آنرا از یاد نبرند...
●● خصوصیات فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی
● خصوصیات فیزیکی
خاک‌ها مرکب از سه فاز یا حالت جامد، مایع و گاز هستند. مطالعه فیزیکی این سه فاز، فیزیک خاک نام دارد و مشتمل بر موارد زیر میباشد:
- دانسیته و تخلخل
- بافت
- ساختمان
- رنگ
- نگهداری و حرکت آب در خاک
هر چند بیشتر این خصوصیات خاک از مواد مادری آن به ارث می رسند ولی بعضی تلاشهای انسانی می توانند برخی از این خصوصیات را تغییر دهند بطوریکه حاصلخیزی خاک تامین شود. ساختمان مدوری که در شکل دیده می شود یک نمونه از خاکی است که نمک های سدیمی زیادی دارد. محصولاتی که در چنین خاکهائی رشد می کنند مشکلات فراوان نفوذپذیری ریشه های گیاهی را خواهند داشت.
● خصوصیات شیمیائی
مطالعات مربوط به خواص شیمیائی خاک به خصوصیات شیمیائی خاک که بستگی به ترکیب معدنی، مواد آلی و محیط دارد، می پردازد.
همانطور که می دانیم، واکنش‌های شیمیائی هنگامی رخ می دهند که مواد یا ترکیب و یا تجزیه شوند بطوریکه با مواد اولیه از نظر ماهوی تفاوت دارند. واکنش ها در حین انجام یا انرژی از دست می دهند یا انرژی خواه هستند. مواد جدید وقتی بوجود می آیند که پیوندهای بین اتمها یا یونها تشکیل می شود، پیوندهائی شکسته می شوند و یا وقتی اتمها آرایش جدیدی به خود می گیرند. یونها اتمهائی هستند که بواسطه از دست دادن یا گرفتن الکترون ها باردار شده اند، مثبت یا منفی. یونهای با بار مخالف همدیگر را جذب می کنند،در حالیکه یونهای با بار یکسان همدیگر را دفع می کنند. یک مثال ساده ترکیب اکسیژن و هیدروژن و تشکیل آب است.
فهم شیمی خاک در فهم تشکیل خاک و حاصلخیزی نقش مهمی دارد. چگونگی شکسته شدن سنگها و کانی ها و تبدیل آنها به ترکیبات جدید برای درک چگونگی هوا دیدگی و فرسایش خاک ضروری است. نیزچگونگی تبدیل و تشکیل مواد معدنی خاکها منجر به حاصلخیزی بهتر و روشهای برتر آزمایشهای خاک منجر می شود. تصویر، یک مقطع نازک از مواد مادری خاک را زیر یک میکروسکوپ پلاریزان نشان می دهد.
در این تصویر، به ترتیب پیچیده و اندازه کانی ها و ساختمانهای متخلخل توجه کنید . هر کانی دارای قابلیت حلالیت و همچنین مقاومت به هوادیدگی منحصر بفرد می باشد . در کانی های مشابه ، ذرات کوچکتر سریعتر حل می شوند به علت اینکه دارای سطح تماس ( در واحد جرم ) بیشتری هستند و این سطح در معرض فرایند هوا دیدگی می باشند.
● خصوصیات بیولوژیکی
بیولوژی خاک مطالعه موجودات زنده در خاک است . تعداد زیادی باکتری ، قارچ ، اکتینو مایست ، کرمها ، حشرات ، پستانداران و جوندگان کوچک در خاک زندگی می کنند . بسیاری از این موجودات زنده به تامین حاصلخیزی خاک بواسطه تجزیه باقیمانده های گیاهی و جانوری که منجر به گردش مجدد عناصر غذایی می شود کمک می کنند . تاثیر متقابل بین موجودات مختلف یک موضوع بسیار جالب در علم خاک است . یک مثال از این تاثیر متقابل همیاری باکتری با ریشه گیاهان است که در تصویر نشان داده شده است .اغلب این همیاری به فواید دو طرفه منجر میشود.

خانم نازنین لطفی . كارشناس مهندسی محیط زیستفناوری نانو به زبان ساده و کاربردهای آن در علوم کشاورزی

1:

خاک‌ها مخلوطی از مواد معدنی و آلی می‌باشند که از تجزیه و تخریب سنگ‌ها در نتیجه هوازدگی بوجود می‌آیند که البته نوع و ترکیب خاک‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرایط ناحیه فرق می‌کند.


جالب ترین عکس ها از رویدادهای طبیعی سطح زمین
مقدار آبی که خاک‌ها می‌توانند بخود جذب نمايند.


زمين شناسي ( گرايش آبشناسي )
از نظر کشاورزی و همچنین در کارخانه‌های راه‌سازی و ساختمانی دارای اهمیت بسیاری هست که البته این مقدار در درجه اول بستگی به اندازه دانه‌های خاک دارد.
هرچه دانه خاک ریزتر باشد، آب بیشتری را به خود جذب می‌کند که این خصوصیت برای کارهای ساختمان‌سازی مناسب نیست.


درخواست یک منبع اکولوژی گیاهان زراعی
بطور کلی خاک خوب و حد واسط از دانه‌های ریز و درشت تشکیل یافته هست.


یه سوال؟؟
تشکیل خاک‌ها به گذشت وقت ، مقاومت سنگ اولیه یا سنگ مادر ، آب و هوا ، فعالیت موجودات زنده و بالاخره توپوگرافی ناحیه‌ای که خاک در اون تشکیل می‌شود بستگی دارد.
●شرایط موثر در تشکیل خاک
▪سنگ‌های اولیه یا سنگ مادر :
کمیت و کیفیت خاک‌های حاصل از سنگ‌های مختلف اعم از سنگهای آذرین ، رسوبی و دگرگونی به کانی‌های تشکیل دهنده سنگ ، آب و هوا و شرایط دیگر بستگی دارد.


کمک:آشنایی روش گرفتن پاجوش (لطفا عجله کنید)
خاک حاصل از تخریب کامل سیلیکاتهای دارای آلومینیوم و همچنین سنگهای فسفاتی از لحاظ صنعتی و کشاورزی ارزش زیادی دارد.


خزه هاي دريايي، منابع جديد سوختهاي زيستي
در صورتیکه خاک‌هایی که از تخریب سنگ‌های دارای کانی‌های مقاوم (از قبیل کوارتز و غیره) در اثر تخریب شیمیایی پدید آمده‌اند و غالبا شنی و ماسه‌ای می‌باشند فاقد ارزش کشاورزی می‌باشند.
▪ارگانیسم :
تمایز انواع خاک‌ها از نقطه نظر کشاورزی به نوع و مقدار مواد آلی (ازت و کربن) موجود در اون بستگی دارد.


نام این گیاه چیست؟
نیتروژن موجود در اتمسفر بطور مستقیم قابل هستفاده برای گیاهان نمی‌باشد.

بلکه ترکیبات نیتروژن‌دار لازم برای رشد گیاهان باید به شکل قابل حل در خاک وجود داشته باشد که این عمل در خاک‌ها بوسیله برخی از گیاهان و باکتری‌ها انجام می‌شود.

خاک‌ها معمولا دارای یک نوع مواد آلی کربن‌دار تیره رنگی هستند که هوموس نامیده می‌شوند و از بقایای گیاهان بوجود می‌آید.
▪وقت :
قدر مدت عمل تخریب کانی‌ها و سنگ‌ها بیشتر باشد عمل تخریب فیزیکی و شیمیایی کاملتر انجام می‌گیرد.

وقت تخریب کامل بسته به نوع سنگ ، ساخت و بافت سنگ‌ها و نیز ترکیب و خاصیت تورق کانی‌ها متفاوت می‌باشد ولی بطور کلی سنگهای رسوبی خیلی زودتر تجزیه شده و به خاک تبدیل می‌شوند، در صورتیکه سنگهای آذرین مدت وقت بیشتری لازم دارند تا تجزیه کامل در اونها صورت گرفته و به خاک تبدیل گردند.
▪آب و هوا :
فور آب‌های نفوذی و شرایط آب و هوا از قبیل حرارت ، رطوبت و غیره در کیفیت خاک‌ها اثر بسزایی دارند.

جریان آبهای جاری بخصوص در زمین‌های شیب‌دار موجب شستشوی خاک‌ها می‌شوند و با تکرار این عمل مقدار مواد معدنی و آلی بتدریج تقلیل می‌یابد.

اثر تخریبی اتمسفر همانطور که قبلا بیان گردید روی برخی از کانی‌ها موثر و عمیق می‌باشد و هر قدر رطوبت همراه با حرارت زیادتر باشد شدت تخریب نیز بیشتر می‌گردد.
▪توپوگرافی محل تشکیل خاک :
اگر محلی که خاک‌ها تشکیل می‌شوند دارای شیب تند باشد در نتیجه مواد تخریب شده ممکن هست بوسیله آبهای جاری و یا عامل دیگری خیلی زود بسادگی از محل خود بجای دیگری حمل گردند و یا شستشو بوسیله آبهای جاری و یا عامل دیگری خیلی زود بسادگی از محل خود بجای دیگری حمل گردند و یا شستشو بوسیله آبهای جاری باعث تقلیل مواد معدنی و آلی خاک‌ها شود در نتیجه این منطقه خاک‌های خوب تشکیل نخواهند شد.

ولی برعکس در محل‌های صاف و مسطح که مواد تخریب شده بسادگی نمی‌توانند به جای دیگری حمل شوند موقعيت کافی وجود داشته و فعل و انفعالات بصورت کامل انجام می‌پذیرد.
●مواد تشکیل دهنده خاک‌ها
موادی که خاک‌ها را تشکیل می‌دهند به چهار قسمت تقسیم می‌شوند :
▪مواد سخت :مواد سخت را ترکیبات معدنی تشکیل می‌دهند ولی ممکن هست دارای مقداری مواد آلی نیز باشند.

البته این ترکیبات معدنی از تخریب سنگ‌های اولیه یا سنگ مادر حاصل شده‌اند که گاهی اوقات همراه با مواد تازه کلوئیدی و نمک‌ها می‌باشند.
▪موجودات زنده در خاک‌ها :تغییراتی که در خاک‌ها انجام می‌پذیرد بوسیله موجودات زنده در خاک انجام می‌گیرد.

قبل از همه ریشه گیاهان ، باکتری‌ها ، قارچها ، کرم‌ها و بالاخره حلزون‌ها در این تغییرات شرکت دارند.
▪آب موجود در خاک‌ها :آبی که در خاک وجود دارد حمل مواد حل‌شده را به عهده دارد که البته این مواد حمل شده برای رشد و نمو گیاهان به مصرف می‌رسد.

آب موجود در خاک‌ها از باران و آبهای نفوذی ، آب جذب شده و بالاخره آبهای زیرزمینی تشکیل شده که در مواقع خشکی از محل خود خارج شده و بمصرف می‌رسد.
▪هوای موجود در خاک :هوا همراه با آب در خوه‌های خاک‌ها وجود دارد که البته این هوا از ضروریات رشد و نمو گیاهان و ادامه حیات حیوانات می‌باشد.

مقدار اکسیژنی که در این هوا وجود دارد از دی اکسید کربن کمتر هست و این بدان علت هست که ریشه گیاهان برای رشد و نمو اکسیژن مصرف کرده و دی اکسید کربن پس می‌دهند.
●تقسیم‌بندی خاک‌ها از لحاظ سنگ‌های تشکیل دهنده
بر حسب دانه‌های تشکیل دهنده خاک و هم‌چنین شرایط میزالوژی و پتروگرافی زمین خاک‌های مختلفی وجود دارد که عبارتند از :
▪خاک رسی :ذرات رس (Clay) دارای قطری کوچکتر از ۰.۰۰۲ میلی‌متر می‌باشند و در حدود ۵۰% خاک را تشکیل می‌دهند.
خاک‌های رسی چون دارای دانه‌های بسیار ریزی هستند به خاک سرد معروفند و در مقابل رشد گیاهان مقاومت نشان داده و رشد اونها را محدود می‌نمايند.
▪خاک‌های سیلتی :
۵۰% این نوع خاک‌ها را ذرات سلیت تشکیل داده هست که دارای قطری بین ۰.۰۵ تا ۰.۰۰۲ میلی‌متر می‌باشند و بر حسب اینکه ناخالصی مثل ماسه ، رس و غیره بهمراه دارند به نام خاک‌های سیلتی ماسه‌ای و یا سیلتی رسی معروفند.
▪خاک‌های ماسه‌ای :
این خاک‌ها از ۷۵% ماسه تشکیل شده‌اند.

قطر دانه‌ها از ۰.۰۶ تا ۲ میلیمتر هست و بر حسب اندازه دانه‌های ماسه به خاک‌های ماسه‌ای درشت ، متوسط و ریز تقسیم می‌گردند.

مقدار کمی رس خاصیت خاک‌های ماسه‌ای را تغییر می‌دهد و این نع خاک آب را بیشتر در خود جذب می‌کند تا خاک‌های ماسه‌ای که فاقد رس هستند.
▪خاک‌های اسکلتی :
خاکهای اسکلتی به خاکهایی اطلاق می‌گردد ک در حدود ۷۵% اون را دانه‌هایی بزرگتر از ۲ میلی‌متر از قبیل قلوه سنگ ، دیگ و شن تشکیل می‌دهند.

این خاک‌ها ، آب را به مقدار زیاد از خود عبور می‌دهند و لذا همیشه خشک می‌باشند.
●نیم‌رخ عمومی خاک‌ها
نیم‌رخ خاک‌ها معمولا از ۳ افق A,B,C تشکیل شده هست.
افق A : که به نام خاک بالایی نامیده می‌شود، فوقاتی‌ترین منطقه خاک هست و این همان افقی هست که رشد و نمو گیاهان در اون نفوذ می‌نمايند.

این افق از مواد خاکی نرم (رس) که غنی از مواد آلی و موجودات زنده میکروسکوپی هست تشکیل یافته هست که وجود این مواد آلی باعث رنگ خاکستری تا سیاه این افق می‌گردد.

البته این زمین غالبا برای کشاورزی مناسب می‌باشند.

اکسیدهای آهن و همچنین بعضی از مواد محلول ممکن هست از این منطقه به افق B برده شوند و در اونجا رسوب نمايند.
افق B : قشر بین افق A و C را یک قشر دیگر تشکیل می‌دهد که به نام افق B یا خاک میانی نامیده می‌گردد.

در این افق عمل تخریب و تجزیه به مراتب بیشتر از افق C پیشرفت و اثر کرده هست و از کانی‌های سنگ مادر فقط اون دسته دیده می‌شوند.

که بسیار مقاومند (مثل کوارتز) ولی سایر کانی‌ها به شدت تجزیه شده‌اند.

این افق معمولا از مواد رسی ، ماسه و شن‌های ریز و درشت و گاه مقادیر کمی بقایای نباتی تشکیل شده هست.

در این افق علاوه بر مواد رسی ، در آب و هوای مرطوب ، اکسیدهای آهن و همچنین مواد محلول‌تر که بوسیله آب‌های نفوذی از افق A به اونجا آورده شده‌اند دیده می‌شوند.
افق C : که به اون خاک زیرین نیز فرموده می‌شود، افقی هست که مواد سنگی به میزان خیلی کم تخریب و تجزیه شده‌اند و در نتیجه سنگ‌های اولیه زیاد تغییر نکرده بلکه بصورت قطعات خرد شده می‌باشند.

زیر این منطقه سنگ‌های تخریب نشده یعنی سنگ اولیه برنامه دارد که هیچگونه تخریب و یا تجزیه‌ای در اون صورت نگرفته هست.
●فرسایش تسریعی
فرسایش آبی در واقع یکی از پدیده‌های معمولی زمین شناسی هست که بوسیله اون کوهها بتدریج فرسوده شده و دشتها ، دره‌ها و بستر رودخانه‌ها و دلتاها ، تشکیل می‌یابند.

این نوع فرسایش که به کندی صورت می‌گیرد، فرسایش طبیعی نامیده می‌شود.

در صورتی که فرسایش با سرعت خیلی بیشتری انجام شود و حالت تخریبی به خود بگیرد، به اون فرسایش تخریبی فرموده می‌شود.
در پدیده فرسایش دو عمل مختلف انجام می‌شود: یکی جدا شدن ذرات و دیگری حمل و تغییر مکان اونها.

عواملی مانند انجماد و ذوب متناوب ، جریان آب و ضربانات قطران باران اثر جدا نمايندگی داشته و مواد را جهت شسته شدن آماده می‌نمايند.
●شرایط موثر در میزان فرسایش تسریعی
دو عامل اصلی را می‌توان مسئول وقوع فرسایش تسریعی دانست: از بین رفتن پوشش گیاهی طبیعی خاک و کشت گیاهانی که پوشش گیاهی کافی فراهم ننموده و قسمتی از خاک را برهنه می‌گذارند.

کشت نباتات کرتی مانند ذرت و سیب زمینی ، بخصوص اگر کرتها در جهت شیب زمین باشد، پوشش کافی به خاک نداده، فرسایش و از بین رفتن خاک را تشدید می‌نمايند.
●مقدار کل بارندگی و شدت اون
بارندگی زیاد در صورتی که ریزش اون آرام باشد، فرسایش زیادی ایجاد نمی‌کند، در صورتی که بارانهای شدید حتی به مقدار کم سبب فرسایش زیاد می‌شوند.

در فصل سرما که زمین منجمد می‌شود و در فصل رشد گیاهان که پوشش گیاهی انبوه هست، بارندگی اثر فرسایشی کمتری دارد.
●شیب زمین
شیب زیاد باعث تسریع جریان آب شده و به همان نسبت میزان فرسایش و هدر رفتن آب افزایش پیدا می‌کند.

طول شیب نیز اهمیت دارد، چون هر قدر شیب ادامه بیشتری داشته باشد، بر مقدار سیلاب اضافه کرده خواهد شد.
●پوشش گیاهی
درختان جنگلی و مرتع موثرترین شرایط محافظ خاک در مقابل فرسایش هستند.

نباتات زراعی اثر محافظتی کمتری دارند، ولی این امر در نباتات مختلف یکسان نیست.

نباتاتی مانند جو و گندم پوشش نسبتا کافی برای خاک فراهم می‌نمايند.
●ماهیت خاک
از بین خواص فیزیکی خاک موثر در میزان فرسایش مهمترین اونها قابلیت نفوذ خاک و ثبات ساختمانی خاک هست.

قابلیت نفوذ خاک به عواملی مانند ثبات ساختمانی ، بافت ، نوع رس ، عمق خاک و وجود لایه‌های غیر قابل نفوذ بستگی دارد.

ثبات ساختمانی ذرات خاک سبب می‌شود که علی‌رغم هرزروی سطح آب فرسایش زیادی صورت نگیرد.
● نحوه کنترل فرسایش آبی
روشهای مختلفی برای کاهش یا کنترل فرسایش آبی می‌توان بکار برد:
بطور کلی هر اقدامی مانند شخمهای سطحی و عمقی و اضافه کردن مواد آلی خاک که قدرت جذب آبی خاک را افزایش دهد، هدر رفتن سطحی آب را کاهش می‌دهد.
انتخاب نوع نباتات زراعی در کنترل فرسایش اثر زیادی دارد.
بالا نگه داشتن سطح حاصلخیزی خاک خود یک نوع عمل محافظتی در مقابل فرسایش هست، زیرا تحت این شرایط رشد زیاد نباتات ، علاوه بر بهتر نمودن قابلیت نفوذ آب خاک ، پوشش گیاهی و مواد آلی خاک را بطور قابل ملاحظه افزایش می‌دهند.
با دقت در انتخاب روشهای کشت و زرع و نحوه انجام اونها می‌توان با فرسایش خاک مبارزه کرد.

در صورتی که شیب زمین تا مسافت زیادی ادامه داشته باشد، بهتر هست که نباتات کرتی مانند ذرت با نباتات پوششی مثل گندم و جو بطور یک در میان کشت شوند، تا بدین وسیله از شتاب گرفتن آب جلوگیری شود.

این روش کشت را که اصطلاحا کشت نواری گویند، اثرات کاملا مثبتی در حفاظت خاک داشته هست.
● فرسایش بادی
تخریب خاک از طریق فرسایش بادی بیشتر در مناطق خشک صورت گرفته و گاهی در مناطق مرطوب هم اتفاق می‌افتد.

اثر تخریبی باد غالبا خیلی جدی بوده و نه تنها ذرات ریز و حاصلخیز خاک را هدر می‌دهد، بلکه به علت رو بازکردن ریشه گیاهان و یا پوشاندن قسمت هوایی گیاهان با مواد معلق در هوا ، سبب مرگ اونها می‌شود.

خشک شدن لایه‌های سطحی خاک به علت کمی آب ، اونها را در خطر فرسایش باد برنامه می‌دهد.
●وامل موثر در فرسایش بادی
مهمترین عامل % رطوبت خاک هست، زیرا خاک مرطوب از این حیث مصون هست.

شرایط دیگر عبارتند از: سرعت باد ، وضعیت قسمت سطحی خاک ، خصوصیات کلی خاک.
خصویات خاکی مانند ثبات دانه بندی ذرات خاک ، میزان مواد آلی و % ذرات خاک همگی در فرسایش پذیری خاک بوسیله باد موثر هستند.
●نترل فرسایش بادی
با توجه به شرایط موثر در میزان فرسایش بادی می‌توان روشهای مبارزه و کنترل را حدس زد.

این روشها شامل مرطوب نگه داشتن خاک ، زبر و خشن نمودن سطح خاک و داشتن پوشش گیاهی هست.

کشت نوارهای نباتی و ایجاد بادشکن‌ها عمود بر جهت وزش باد پیشگیریهای موثری برای فرسایش بادی محسوب می‌شوند.

اکثر روشهای بکار رفته ضمن اینکه برای مبارزه با اثر باد منظور می‌شوند، در واقع تا حد زیادی در جهت کنترل % خاک نیز عمل می‌نمايند.
●ینده بحث
زیانهای ناشی از فرسایش به خاک محدود نشده، بلکه ذرات خاک شسته شده و سبب پر شدن کانالهای آبیاری ، سدها و ...

نیز می‌گردد.

علاوه بر اون خاکهای زمین پست نیز بوسیله یک لایه از لای پوشیده شده و به بهره برداری اون لطمه می‌خورد.
فرسایش خاک نه تنها در عصر حاضر بلکه در طی قرون ، یکی از خطرات جدی و تهدید نماينده رفاه و آبادی هر جامعه بوده هست.

تردیدی نیست پیشرفت و دوام کشاورزی مستلزم بکار بردن روشهای مناسب و موثر برای جلوگیری یا کم کردن میزان شسته شدن و هدر رفتن خاک می‌باشد.


2:

استان چهارمحال و بختيارى با مساحت 16 هزار و 533 کيلومتر مربع در فلات مرکزى ايران و در دامنه سلسله جبال زاگرس واقع شده ‌و مرکز اون شهرکرد دو هزار و 66 متر مربع از سطح دريا ارتفاع دارد.
اين هستان با دارا بودن يک % از مساحت کشور ، 10% از منابع آبى کشور را در اختيار دارد و حوزه آبخيز سه رود بزرگ کارون، زاينده رود و دز هست.

حداکثربارندگى سالانه ‌در ارتفاعات زردکوه به يک هزار و 800 ميليمتر و حداقل اون در نواحى شمال و شمال شرقى هستان به 300 ميليمتر مى‌رسد.

هستاندار چهارمحال و بختيارى فرمود: سالانه بيش از يک هزار ميلياردريال خسارت ناشى از روان آبها و رودخانه‌ها، به اين هستان خسارت وارد مى‌شود.
در حال حاضر سالانه به طور متوسط 22 ميليون مترمکعب گل و لاى‌ از حوزه‌هاى آبخيز هستان وارد مخازن سد کارون، زاينده‌رود و دز مى‌شود.
وجود زمين حساس به فرسايش، شيب زياد حوزه‌هاى با متوسط شيب 42 %، بارندگى‌هاى ‌با شدت زياد و کم مدت، شرایط انسانى مانند وابستگى ‌بهره برداران حوزه‌هاى آبخيز و آبريز به منابع طبيعى، عدم تعادل مرتع و دام و ظرفيت 5/3برابر دام نسبت به مراتع ، تجاوز به حريم رودخانه‌ها و شخم نادرست و آبيارى غيرعلمى را ازمهمترين شرایط تخريب خاک دراستان دانست.


3:

گياهاني كه از نقطه نظر خاك شناسي محدود به موقعيتهاي بومي بسيار خاص مي باشند، مثل اونها كه در رخنمونهاي سرپانتينيتي سرشار از فلزات سنگين و باطله هاي معدني رشد مي كنند و يا گياهاني كه زمين هاي آلكالي و نمك دار (بسيار شور ) و آهكهاي سرشار از كلسيم را به عنوان رستنگاه خود انتخاب مي كنند ، موقعيتهاي مطالعاتي منحصر به فردي را در اختيار محققان برنامه مي دهند تا ضمن بررسي رابطه زندگي اين گياهان با شرایط زمين شناختي مربوطه ، به گونه اي مطلوب و بهينه از اين پتانسيل ها در زمينه هاي مختلف به خصوص تكنولوژيهاي زيست محيطي بهره مند شوند.

گياهاني كه در خاكهاي سرشار از فلزات رشد مي كنند بواسطه توانايي بالاي اونها در نگهداري و ذخيره فلزات به عنوان ابزاري به منظور برطرف نمودن آلودگي خاكها مورد هستفاده برنامه مي گيرند .

در چنين مواردي حفاظت از اين گياهان خودرو و نيز بررسي و تحقيق در زمينه مكانيسم هاي بيولوژيكي كه اين گياهان را مستعد پذيرش و ذخيره سازي مقادير زيادي از برخي فلزات مي نمايد اهميت مي يابد .

متالوفيت ها :

متالوفيت معرف گونه هاي مختلف گياهي كه درمناطق سرشار از فلز رشد و نمو مي كنند مي باشد.

متالوفيت ها در پژوهش هاي ژئوبوتانيك به خاطر خصوصيات ايشانژه اي كه دارند ، ارزش كليدي داشته و گونه هاي گياهي متنوعي را شامل مي شوند .

در بين گونه هاي مختلف متالوفيتها، اون دسته كه قابليت ذخيره سازي نوع خاصي از فلزات را دارند بيشتر مورد توجه برنامه مي گيرند، به عنوان مثالAlyssum murale گونه اي هست كه به عنوان اولين تكنولوژي اقتصادي در حذف و هستخراج نيكل از خاكهاي آلوده و يا معادن متروكه معرفي شده هست.

Arabidopsis halleri گونه ديگري از متالوفيتها هست كه تجمع زياد رايشان در اون ديده مي شود ودر واقع اين گياه نوعي Zn-hyperacumulator محسوب مي شود .

مكانيسم مورد قبول در خصوص اين هستعداد ايشانژه در گياهان مذكور بر پايه مكانيسم هاي مولكولي هست كه براي گونه هاي مختلف به صورت مجزا مورد بررسي برنامه مي گيرد .

به خاطر اهميت و نقش ايشانژه متالوفيتها در مسائل زيست محيطي ، حفاظت از اونها كه در خلال فعاليتهاي معدني مورد تهديد انقراض برنامه مي گيرند نيز ضروري به نظر ميرسد .

اين گياهان بواسطه سازگاري فوق العاده با تمركز فلزات در تكنولوژيهاي زيست محيطي در سه زمينه مختلف مورد هستفاده برنامه مي گيرند :

1- Phytoextraction : در اين خصوص از متالوفيتهايي كه قابليت تجمع بالاي فلزات را در بافتهاي مختلف خود از جمله در واكوئل ها دارا مي باشند (hyperaccumulators) در پاكسازي خاكهاي آلوده هستفاده مي كنند.

2- Phytostabilization : متالوفيت ها را براي بي تحرك كردن و تثبيت فلزات در خاك و باطله هاي معدني سرشار از فلزات آلاينده و مسموميت زا بكار مي برند.

3- Rhizofiltration : در اين تكنولوژي از متالوفيتها براي خارج كردن فلزات و آلاينده ها از آب و فاضلاب هاي صنعتي هستفاده مي كنند .

متالوفيتها همينطور به عنوان پتانسيلي براي معدنكاري حائز اهميت اند .

اونها در بعضي موارد نشانگرهاي ژئوبوتانيكي هستند كه مي توانند براي تعيين لايه هاي زيرسطحي سرشار از فلز در مناطقي كه مورد بررسي هاي اكتشافي مي باشند ، مهم وكليدي تلقي شوند.

معادن متروكه همواره مسائل و مشكلات زيست محيطي زيادي را به همراه داشته اند كه اصلاح اكولوژيك اين مناطق با هستفاده از گياهان بومي نواحي مذكور به منظور پاكسازي منطقه از فلزات مسموميت زا و آلاينده ، علاوه بر اينكه به عنوان روشي كم هزينه و اقتصادي در ايمن سازي زيست محيطي اونها مطرح هست ، دوستي و نزديكي صنعت و معدن را با طبيعت و محيط زيست به گونه اي شفرمود انگيز به نمايش مي گذارد .

پروژه مشترك AMIRA كه به عنوان يك پروژه بين المللي بوسيله انستيتوهاي تحقيقاتي در هستراليا ، جنوب آفريقا و آمريكاي لاتين در اين خصوص مطرح شده هست، اصلاح اكولوژيك خاكهاي آلوده با مس را در مناطق مختلف با اقليم مديترانه اي مورد بررسي برنامه مي دهد و تحقيقات وسيعي را رايشان متالوفيتها انجام داده هست .

تحقيقات ديگري نيز در اين زمينه انجام شده هست ، در سال 2002 در باغ گياه شناسي Kew Royal مطالعاتي رايشان متالوفيتها صورت گرفت كه نقش مهم اونها را در رفع چالشهاي زيست محيطي مورد بررسي برنامه داد .

تهيه كننده :محبوبه پرورش

4:

از اين به بعد تو اين تاپيك درباره خاك و خاكشناسي صحبت خواهيم كرد .


اميدوارم دوستان عزيز همكاري بكنند.


به خصوص دانشجايشانان عمران و مهندسي كشاورزي

5:

[B]خاك (soil) : خاك يك ماده طبيعي، دائما در حال تغيير مي‌باشد كه از كانيها، مواد آلي و ارگانيم‌هاي زنده تشكيل شده هست.

گياهان در خاك رشد مي‌كنند .

افقهاي خاك (soil horizons) : خاك از لايه‌هاي افقي مجزا درست شده هست.

اين لايه‌ها افق ناميده مي‌شوند.

اونها از لايه‌هاي آلي غني بالايي (گياخاك و خاك بالايي) تا لايه‌هاي سنگي زيرين (خاك زيرين)، سنگپوش (سنگ سبز) تغيير مي‌كنند.


6:

خاك شناسي به دو قمت تقسيم مي شود
1 خاك شناسي كاربردي
كه به دو قسمت ژئوتكنيك : يعني هستفاده از خاك براي مصالح ساختماني و سنگ بستر و پي ساختمان ها
و قسمت كشاورزي
2- ژئوپدولو‍ي
كه به دو بخش پدوژنز
و رده بندي تقسيم مي شود.
پدوژنز به بررسي واقعيات و مكانيسم تشكيل خاك مي پردازد
رده بندي هم به دسته بندي انواع خاك بر پايه بافت و ساخت مي پردازد.


7:

پیدان (Pedon)
نیمرخی از خاک که یک ستون شش وجهی از خاک هست که سطح اون روی زمین بین یک تا ده متر مربع وسعت دارد.

در پیرامون این ستون شش وجهی ، لایه‌های مختلف خاک قابل روئیت هست.

بنابراین پیدان عبارت هست از یک واحد نمونه برداری خاک که برای بررسی خاک بکار می‌رود.

افق خاک
هر لایه‌ای که در یک ستون شش وجهی خاک روئیت شود، افق خاک (Soil horizon) نامیده می شود.

افق خاک تقریبا موازی سطح پیدان هست و ویژگیهایی دارد که از افقی به افق پایین‌تر متفاوت هست.


* اختلافات موجود بین افقهای خاک :

در صحرا و ضمن بررسیهای میدانی ، می‌توان به اختلافات موجود بین افقهای مختلف خاک پی برد.

این اختلاف از ویژگیهایی نظیر رنگ ، بافت ، ساختار ، چسبندگی و حضور و عدم حضور مواد غیر آلی نظیر کانیها و نیز مواد آلی حاصل می‌شود.

* ارتباط بین پیدان و افق :

افقهای خاک ، پايه اولیه در طبقه بندی خاکها محسوب می‌شوند و به همین سبب ، انواع بسیار متنوع و گوناگونی از خاک در طبیعت یافت می‌شود.

برای دست یافتن به طبقه بندی خاکها باید به بررسی پیدان به عنوان واحد طبقه بندی پرداخت.

* علت تشکیل افقهای مختلف خاک :

افقهای مختلف که لایه‌های خاک را تشکیل می‌دهند، در اثر واکنش بین سنگها و رسوبات با آب که وجود اون به شرایط اقلیمی بستگی دارد و نیز تاثیر ارگانیسمها ایجاد می‌شوند.انواع افقهای مختلف خاک
افق O
بالاترین بخش نیمرخ در افق خاک O برنامه دارد.

این نامگذاری ، به سبب وجود مواد آلی (Organic) در این افق هست که از گیاهان و نیز بقایای حیوانات بوجود می‌آید و پس از مدتی تشکیل هوموس را می‌دهد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

هوموس
هوموس تنها از یک ماده تشکیل نشده، بلکه مخلوطی از مواد آلی تجزیه شده هست.

ماده آلی حاصل از این تجزیه معمولا به رنگ تیره هست.

ارگانیسمهای میکروسکوپی به شدت در این بخش فعالند و نتیجه اونها ایجاد هوموس (Humification) می‌باشد.
تاثیر مواد آلی بر افق O
افق O در حدود 20 تا 30 % از ماده آلی تشکیل شده هست.

همین میزان قابلیت این افق را در نگهداری آب و مواد غذایی افزایش می‌دهد.

این ویژگی ماده آلی با حضور کانیهای رسی افزایش بیشتری می‌یابد.
افق R
در تحتانی‌ترین بخش نیمرخ خاک افق R (سنگ _ Rock) برنامه گرفته که شامل مواد متراکم سنگ و عمدتا سنگ بستر هست.

هنگامی که سنگ بستر هوازدگی و فرسایش شیمیایی می‌یابد، به سنگ پوشش (Regolith) تبدیل می‌شود.

مواد حاصل از این فرایند برای تشکیل نیمرخ خاک به مصرف می‌رسد.
افقهای C ، B ، E ، A
این افقها لایه‌های مختلفی را از افق O تا افق R نشان می‌دهند.

این لایه‌های میانی در نیمرخ خاک از شن ، سیلت و ماسه و رس تشکیل یافته‌اند و همگی محصولات هوازدگی فیزیکوشیمیایی هستند.
افق A
در این افق هوموس و ذرات رس از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

این مواد بین گیاهان و مواد غذایی موجود در خاک ، ارتباط بربرنامه می‌نمايند.

این افق دارای ماده آلی فراوان و در نتیجه رنگ تیره‌ای هست.

افق A به تدریج به افق E تبدیل می‌شود که از مواد دانه درشت‌تر تشکیل یافته هست.

این امر نمایانگر مقاومت در برابر تجزیه‌ها و هوازدگی سنگ به میزان کمتر هست.
افقE
رس و اکسیدهای آهن و آلومینیوم توسط آب از افق E نشست کرده و افقهای زیرین در اثر نفوذ آب حمل می‌شوند.

فرایند جابه‌جایی ذرات ریز دانه و کانیها توسط آب از افق E ، جابه‌جایی eluviation نام دارد.

بنابراین دلیل نامگذاری این افق به افق E همین هست.

هر قدر میزان بارش در منطقه بیشتر باشد، نرخ جابه‌جایی بیشتر خواهد بود.
افق B
بر خلاف افقهای A و E ، افق B تجمع (Illuviation) رسها و اکسیدهای آهن و آلومینیوم هست.

افق B رنگهایی مایل به قرمز یا زرد به خود می‌گیرد، چون حاوی مواد آلی و اکسیدهای مختلفی از عناصر هست.

بعضی از موادی که در این خاک حضور دارند، به صورت درجا تشکیل گردیده‌اند.

در مناطق بسیار مرطوب ، این افق در بخشهای بسیار عمیق خاک تشکیل می‌شود.
سولوم (Solum)
تر کیب افقهای A و E با موادی که از جابه‌جایی و نیز تجمع بعدی بوجود می‌آیند، روی‌هم‌رفته Solum نامیده می‌شوند که در حقیقت خاک واقعی را تشکیل می‌دهند.
افق C
این افق سنگ بستر تجزیه و فرسایش یافته هست و در اثر شرایط فیزیکوشیمیایی و همچنین در اثر دخالت ریشه گیاهان تشکیل می‌شود.

این افق در حقیقت سنگ بستر دست نخورده را از شرایط بیولوژیکی حفظ می‌کند و به عنوان سنگ پوشش (Regolith) محسوب می‌شود.

این افق فاقد کانیهای رسی هست و بیشتر از قطعات سنگی تشکیل یافته هست.

ضخامت لایه‌ها و افقهای منفرد خاک متغیر و به نحوه تشکیل خاک بستگی دارد.


8:

هوموس:
توده اي از ذرات کانيايي به تنهايي يک خاک واقعي را تشکيل نمي دهد.

خاک هاي واقعي بوسيله ارگانيزم هاي زنده تحت تاثير برنامه گرفته، تغيير مي نمايند و (Supplemented) اضافه کرده ميشوند.
گياهان و جانوران در توسعه و گسترش خاک ها بوسيله ايجاد مواد آلي اضافي کمک مي نمايند.

قارچ ها و باکتري ها اين مواد آلي را به يک ترکيب شيميايي نيمه محلول که "هوموس" ناميده مي شود، تبديل مي نمايند.

ارگانيزم هاي بزرگتر موجود در خاک مانند کرم هاي خاکي، سوسک ها و موريانه ها، هوموس را با مواد معدني موجود در خاک در هم مي آميزند.
"هوموس" يک ماده بيوشيميايي هست که در لايه هاي بالايي خاک که تيره هست، تشکيل مي شود.

خود هوموس به رنگ قهوه اي تيره تا سياه هست.

مطالعه هوموس بصورت مجزا بسيار مشکل هست، چرا که هوموس با ذرات ريز مواد معدني به خوبي مخلوط شده هست.

هوموس از اسيدها(هوميک و فوليک)، قارچها، باکتريها، دياستازها و ترکيبات آلي ديگر که در مراحل گوناگون تجزيه مي باشند تشکيل يافته هست و در تشکيل اون نقش ليگنين حائز اهميت فراوان هست؛ زيرا مواد ازته و گلوسيدها بر رايشان ان تثبيت گشته، به اين ترتيب از يک طرف مولکولهاي بزرگ آلي را تشکيل ميدهد و از طرف ديگر به ذرات رس متصل مي گردد.

خاکدانه هاي رسي- هوموسي که به اين ترتيب از آميزش تنگاتنگ مواد آلي و معدني پديد مي آيند ساختماني نرم و قابل تهايشانه با ظرفيت بالاي ذخيره آب و عناصر غذايي به خاک مي بخشد.
مواد پروتئيني موجود در هوموس که از کالبد موجودات زنده حاصل مي شود، توسط موجودات ذره بيني با منشاء گياهي و جانوري(گياوزيا) تجزيه مي يابند و به آهستگي معدني شده، به طور پيوسته غذاي گياهان را تامين مي نمايند.

به بيان ديگر هوموس ماده غذايي بينابيني و ذخيره اي هست که عامل اصلي حاصلخيزي خاک را تشکيل مي دهد.
هوموس فوايد زيادي را براي خاک فراهم مي آورد؛ از اون جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:
- هوموس توانايي خاک را براي نگهداري و ذخيره رطوبت افزايش ميدهد
- ته نشست مواد حمل شده توسط باد و باران
- هوموس منبع مهم مورد نياز تامين کربن و نيتروژن گياهان هست
- هوموس باعث بهبود ساختمان خاک براي رشد گياهان مي شود
هوموس داراي انواع گوناگوني هست که بستگي به کيفيت مواد آلي و نوع سنگ مادر دارد:
1- هوموس مول: پيوند تنگاتنگ با ذرات معدني دارد و غالبا در اقليم معتدل و مرطوب بر رايشان خاکهاي قليايي و رسي با خاک برگ فراوان و تجزيه پذير تشکيل مي شود.
2- هوموس مور: فشرده تر بوده، در اقيلم سردتر و بر رايشان خاک برگهايي که به دشواري تجزيه مي شوند(مانند برگهاي سوزني کاج) و بر رايشان خاکهاي ماسه اي و اسيدي که عملا فاقد کلوئيد رس مي باشند تشکيل مي شود.
3- هوموس مودر: نوع بينابيني دو قسم فوق مي باشد.

نمونه هوموس اسيد در اطراف کوه هاي آلپ مشاهده مي شود.
فعاليت هاي آلي در خاک ها فراوان هست.

يک سانتي متر مکعب از خاک حاايشان بيش از 1000000 باکتري هست.

1 هکتار از چراگاه ها در يک آب و هواي مرطوب مي توانند حاايشان بيش از 1000000 کرم خاکي و 25000000 حشره باشد.

حشرات و کرم هاي خاکي در به هم آميختن و تهايشانه خاک ها نقش بسيار موثري دارند.

اين ارگانيزم ها(موجودات زنده) مسئول ايجاد بخش مهمي از هوموس بوسيله گوارش ناقص مواد آلي هستند.

منبع: پايگاه داده هاي علوم زمين

9:

سلام اگه ميشه منو در مورد عناصر نادر خاكي يا همونreeراهنمايي كنين

10:

سلام
كسي مي تونه درباره نقش كوارتز تو خاك توضيح بده ؟

11:

مقدمه:
بيماريهاي خاكزي و آفات خسارات بسيار زيادي را در زمينهاي كشاورزي و محصولات كشاورزي در دنيا بوجود مي آورند.در مورد گياهان جاليزي و ميوه ها و برخي از بيماريهاي خاكزي علفهاي هرز و نماتد بطور نسبي با آفتكش ها، قارچكش ها و علف كشها در خاك كنترل شده اند مانند متيل برومايد كلر، كلرين و .
اما هستفاده از ضدعفوني كننده هاي خاك براي كنترل آفات هميشه آثار زيانباري بررايشان جانوران و انسان داشته هست و باعث شده كه علاوه بر هزينه بالا و پيچيده بورن روشهاي آفت زدايي اثرات سمي مهم بررايشان گياهان و خاك بجا بگذارد.


Soil solarizationيك روش غير شيميايي هست كه بسياري از آفات و پاتوژنهاي خاكزاد را كنترل مي كند.

از اين تكنيك ساده انرژي حرارتي خورشيد جذب ميشود و تغييرات فيزيكي و شيميايي و بيولوژيك در خاك بوجود مي آيد.

صفحات پلاستيكي شفاف از جنس پلي اتيلن بررايشان سطح خاك مرطوب در ماههاي گرم تابستان گذاشته مي شود و درجه حرارت خاك را به سطحي مي رساند كه براي بسياري از پاتوژنهاي خاكزاد گياهي و بذر علفهاي هرز و نماتدها و جوانه هاي گياهان انگل و كنه هاي ساكن در خاك كشنده هست.

اين روش براي گياهان جاليزي و يكساله بهترين نتايج بهتري را داشته هست.

هرچه كرت بزرگتر باشد كنترل مؤثرتر هست.


مناطق بزرگتر از 30 اينچ بهتر جواب مي دهد زيرا كرتهاي كوچكتر از 30 اينچ داراي يك اثر مسيريابي در لبه هاي خارجي دارند.


عمليات soil solarization:

soil solarizationدر كارونياي جنوبي بخوبي انجام ميشود.

بهمين دليل هرچه درجه حرارت در ماههاي تابستان بالاتر باشد و هر چقدر پلاستيك را بمدت بيشتري در جاي خود بگذاريم به نتايج بهتري مي رسيم.

مدت وقت طولاني لازم هست تا نتايج قابل قبولي براي از بين بردن علفهاي هرز مقاوم بدست آيد.Soil solarizationشامل 5 مرحله مي باشد كه مي بايست همه را بدقت و بترتيب اجرا کنيم.كه شامل مراحل زير هست:

1-آماده سازي خاك

اولين گام در انجام فرايند soil solarizationشخم زدن بستر زمين و آماده سازي اون براي كشت مي باشد تا سپس عمليات soil solarization از تغيير دادن و بهم زدن خاك جلوگيري شود.

چنانچه بعدأ خاك را شخم زديم دانه هاي علفهاي هرز را به سطح خاك مي آوريم و اين در واقعياتي هست كه بذر برخي از علفهاي هرز كه در عمق مي باشند از بين نرفته اند.

بهترين نتايج فقط تا عمق 3-2 اينچ بالايي سطح خاك بدست مي آيد بهتر هست تجهيزات آبياري و كودها را قبل از soil solarization به خاك اضافه كنيم.
بسيار مهم هست كه منطقه اي كه مي خواهد عمليات soil solarization رايشان اون انجام صاف باشد و از دانه هاي علفهاي هرز و باقيمانده، گياهان و كلوخ پاك باشد زيرا اين مواد باعث مي شود كه پلاستيك از سطح زمين بلند شود و حداكثر ميزان حرارت موقعي بدست مي آيد كه پلاستيك به سطح زمين نزديك باشد و بايد از بوجود آمدن محفظه هاي هوايي بوسيله كلوخ هاي بزرگ و شكافهاي عميق در سطح زمين جلوگيري كرد.

سطح خاك بايد مسطح و نرم شود و يك سطح صاف بوجود آيد تا در وقت آبياري آب بطور يكنواخت در خاك نفوذ كند و اونرا مرطوب سازد.

2- آبياري خاك
خاك بايد بخوبي آبياري شود و چون باعث مي شود كه ارگانيسمها به حرارت حساس تر شوند و به علاوه رطوبت باعث ميشود كه گرما سريع تر و در عمق بيشتري در خاك نفوذ كند.
خاك را مي توان پس از گذاشتن لوله هاي پلاستيكي بوسيله روش آبياري قطره اي آبياري كرد.
آبياري در زير سطح پلاستيكي معمولاً آفت ها را كمي زودتر و بمقدار بيشتري كنترل مي كند.
آبياري باراني، قطره اي بهترين نتايج را دارند.

آبياري بايد بمقداري انجام كه آب رايشان خاك نايستد و تماماً نفوذ كند.


3- كندن شيار ( گودال )
مي بايست يك گودال به عمق 8-6 اينچ دور تا دور محيط كرت خود حفر كنيم كه براي برنامه دادن لبه هاي پلاستيك درون اون مورد هستفاده برنامه ميگيرد.

4- پوشاندن
سطح خاك را با پلاستيكي كه توسط اشعه uv تشعشع ديد را مي پوشانيم.

اين پلاستيك ها مي بايست شفاف باشند ( نه سياه و نه رنگي ) و داراي ضخامت 4-1 متر مي باشند.

پلاستيك را تا اونجا كه ممكن هست مي كشيم و وقتي كاملاً در محل خود برنامه گرفت گودال را از خاك پر مي كنيم و لبه هاي پلاستيك را مي پوشانيم.
اين كار باعث ميشود كه پلاستيك در جاي خود ثابت بماند و از رفتن هوا به زير اون يا دزيدن و حركت هوا در زير اون جلوگيري مي كند.
چنانچه از يك پلاستيك در لوله هستفاده شود تأثير soil solarization بيشتر ميشود.

و در اينصورت بهتر هست كه يك فاصله هوايي بين دو لوله وجود داشته باشد.

مي توانيم با برنامه دادن دو جسم كوچك بين پلاستيكها اين فاصله را بوجود آوريم.

مدت وقتي لازم هست تا به سطح بالايي از كنترل برسيم بستگي به درجه حرارت دارد.

با هستفاده از پلي اتيلن شفاف نور خورشيد مستقيماً از پلاستيك عبور كرده و خاك را گرم مي كند.


پلاستيك شفاف و نازك به قطر 2-1 ميلي متر به نور خورشيد بيشتر اجازه مي دهد كه از اون عبور كند.

پلاستيك شفاف و نازك بيشتر از پلاستيك سياه به اشعه خورشيد اجازه عبور مي دهد و خاك بيشتر گرم ميشود.

پلاستيك بمدت 8-4 هفته در گرمترين ماههاي تابستان در محل مورد نظر مي بايست برنامه گيرد.
در كاروليناي جنوبي بهترين وقت برا ي انجام soil solarization از ماه ژوئن تا آگوست ميباشد.


ميزان موفقيت soil solarization بستگي به ميزان درجه حرارت خاك و ميزان تشعشع دارد.
افزايش وقت در زير soil solarization براي كرت مضر نيست.

چنانچه نخواهيم كه زمين را زير كشت ببريم باقي گذاشتن پلاستيك ميتواند كنترل را بيشتر كند و بعنوان يك مانع بر عليه آلودگي مجدد عمل كند

5-بر داشتن پلاستيك وكشت
پس از اينكه كرت ما بمدت 8-4 هفته در معرض تشعشع خورشيد برنامه گرفت مي توان سطح پلاستيكي را برداشت .

برداشتن پلاستيك بايد با دقت خاص و بدون آسيب زدن به خاك همراه باشد .

هيچگاه خاك را دوباره شخم نزنيم زيرا باعث مي شود بذرهاي گياهان هرز و ارگانيسمهاي بيماريزا كه در اعماق زمين بوده اند و تحت تا ثير حرارت برنامه نگرفته اند دوباره كرت را آ لوده كنند .

به همين دليل هست كه آماده سازي خاك و اضافه كردن كودهاي شيميايي و يا برنامه دادن تجهيزات سيستم هاي آبياري بايد قبل از پو شاندن سطح زمين بوسيلة پلاستيك صورت گرفته باشد رها سازي پلاستيك در محيط باعث الوده سازي محيط زيست ميشود .

پلاستيك پلي اتيلن شفاف قادر هست كه در مقابل درجات بالاتري از حرارت نسبت به پلاستيك سياه مقاومت كند .

ميتوان پلاستيك را برداشت و براي بار دوم ازاون هستفاده كرد .

براي هستفاده مجدد از پلاستيك در برخي موارد براي گياهاني نياز به درجه حرارت بالاتري براي كشت دارند مي توان پلاستيك را به رنگ سفيد در آورد در مورد گياهاني به خاك خنك تري نياز دارند بايد به موقع پلاستيك را برداشت تا خاك قبل از كشت خنك شود وقتي كه پلاستيك را برداشتيم مي توانيم كشت را شروع كنيم .

فاكتورهاي مؤ ثر در ميزان موفقيت :
مشخصات خاك مانند رنگ خاك ، ساختار و عمق تا ثير زيادي بر رايشان soil solarizationدارند.

خاك تيره گرماي بيشتري را نسبت به خاك روشن جذب مي كند .

خاكهاي داراي خلل و فرج باعث مي شود حرارت بخوبي از خاك عبور داده شود و حرارت به اعماق نفوذ كند .

كنترل در چند اينچ بالايي خاك بسيار بهتر از اعماق خاك انجام مي شود و سطح كنترلي كه به دست مي آيد بستگي به تركيب ، طول مدت وقت انجام soil solarization ، ميزان درجه حرارت و ميزان حساسيت گروههاي علفهاي هرز به حرارت دارد قارچهايي مثل Rhizoctonia كه در 3-2 اينچ بالايي خاك زندگي مي كنند در اين روش بهتر كنترل ميشوند .
فوايد انجام soil solarization براي كنترل بيماريها:
انجام دادن soil solarization در ماههاي ژوئن يا ژولاي درجه حرارت خاك را تا 140 درجه فارنهايت در دو اينچي و 102 فارنهايت در 18 اينچي بالا مي برد .

در نتيجه بسياري پاتوژنهاي بيماري زا حتي در عمق 18 اينچي از بين ميروند .


در كاليفرنيا پروژة soil solarization كنترل بسيار بالا و خوبي براي بيماريها به وجود آورده هست .

اين كنترل براي حد اقل يك فصل رايشانش ادامه مي يابد.

برخي شواهد نشان ميدهد كه برخي از پاتوژنها ممكن هست كه خاك
soil solarization شده را دوباره كنند اما با سرعت كمتري نسبت به خاكهاي soil solarization شده اين عمل انجام مي شود .
كنترل علفهاي هرز:
بذر و جوانه هاي بسياري از علفهاي يكساله و چند ساله به روش soil solarizationكنترل شده اند.
بذر برخي از علفهاي هرز بسيار حساس به soil solarization هستند و برخي براي كنترل نياز به رطوبت بالا و پلاستيك كاملا پوشانده و نزديك به سطح زمين و تشعشع گرماي زياد براي كنترل دارند.

كنترل گونه هاي علفهاي هرز زمستاني معمولاً براي بيش از يك سال امكان پذير هست در حاليكه علفهاي هرزي مانند
melilotus alba ،cyperus esculentus،c.

rotundus
نسبتاً كنترل مي شوند .


چنانچه soil solarization در فصلهاي سرد انجام شود معمولاً رشد علفهاي هرز افزايش ميث يابد و گاهي اوقات قبل از شخم زدن زمين soil solarization انجام مي شود.
كنترل نماتدها:
soil solarizationجمعيت نماتدها را كاهش مي دهد اما به قارچها و علفهاي هرز بيشتر اثر ميكند .

نماتدها در برابر گرما مقاوم ترند و كنترل كردن اونها در خاكهايي با عمق بيشتر از 12 اينچ سخت هست.

در نتيجه soil solarization در مورد گياهان با ريشه كوتاه و با غنچه هاي خانگي با صرفه تر هست و معمولاً نبايد از اون براي كاهش جمعيت نماتدها به ميزان 99% -90 % درعمق 18 اينچ خاك هستفاده كرد.
افزايش رشد گياه:
در مناطق شده گياهان معمولاً سريعتر رشد مي كنند و برگهاي بيشتري، با كيفيت تري از نظر ظاهر بوجود مي آورند.
اين پديده را ميتوان به از بين رفتن پاتوژنها و علفهاي هرز نسبت داد اما تا اندازه زيادي غير قابل توجيه مانده هست.براي مثال وقتيكه از هر نوع آفتي عاري هست
اگر پديده Soil solarization انجام شود باز هم رشد قابل ملاحظه اي در گياه مشاهده ميشود.يك توجيه نسبي براي اين پديده را مي توان به تركيب چند مكانيسم ارائه داد:
1-به دليل اينكه وقتي كه پاتوژنهاي اصلي كنترل مي شوند.

پاتوژنهاي غيراصلي و كوچك هم كنترل مي شوند

2- در خاكي كه شده برخي از مواد مغذي قابل حل در آب مانند نيتروژن ، كلسيم(ca++ ) ، NH4,NO3) ),منيزيم( mg++ )‌افزايش مي يابد و بمقدار بيشتري در دسترس گياه برنامه ميگيرد.
3- برخي از ميكروارگانيسم هاي سودمند مانند قارچهاي mycorrhizal و Trichoderma sp. و اكتينوميست ها و برخي از باكتري هاي مفيد طي فرايند soil solarization زنده مي مانند و سريع وارد خاك مي شوند كه اين علاوه بر از بين بردن پاتوژنها باعث افزايش تحريك رشد گياه مي شود.

12:

ترميم خاك:
سه روش اصلي براي پاکسازي خاک وجود دارد:
1)ميتوان خاک را تا عمق مشخصي حفر کرد از منطقه مورد نظر دور کرد و سپس اون را ترميم کرد.
2)ميتوان خاک را در همان منطقه اي که وجود دارد به صورت درجا ترميم کرد.


3)روش ديگر، روشي هست که خاک را در منطقه نگه ميدارند و به اون مواد کمکي براي جلوگيري از گسترش آلودگي به گياهان، جانوران و انسان وارد مينمايند.


معمولاً براي جلوگيري از انتشار آلودگي خاک بر رايشان خاک پلاستيک بزرگي ميکشند تا آب باران به درون اون نفوذ نکند و آلودگي به ساير مناطق راه پيدا نکند.


روشهاي ترميم خاک شامل هستفاده از آب براي خارج کردن آلاينده ها از خاک، هستفاده از حلالهاي شيميايي يا هوايي، يا از بين بردن آلاينده ها با کمک سوزاندن، کمک به ارگانيسمهاي طبيعي براي شکستن اتمهاي آلاينده ها، اضافه کردن مواد به خاک براي محافظت اون و جلوگيري از انتشار آلودگي به ساير نقاط.


13:

تعريف الودگي خاک:
خاک يکي از منابع مهم و ارزشمند طبيعت هست.

بدون داشتن خاک سالم حيات و زندگي رايشان زمين امکانپذير نخواهد بود.

95% غذاي انسان از زمين حاصل ميشود.

برنامه ريزي براي داشتن خاکي سالم و توليد نماينده لازمه بقاي انسان هست.

ورود مواد، ارگانيسمهاي زيستي يا انرژي به درون خاک سبب تغيير کيفيت خاک ميشود.

همين مسئله باعث ميشود که خاک از حالت طبيعي خود خارج شود.


خاک از دو بخش تشکيل شده هست.

يکي بخش زنده خاک و ديگري بخش مرده خاک ميباشد.

بخش مرده خاک شامل سنگهاي هوازده و مواد معدني حاصل از پوسيدگي گياهان و جانوران ميباشد (که مواد آلي يا هوموس ناميده ميشود) و هوا و آب نيز در اين بخش برنامه ميگيرند.

اما خاک زنده، خاکي هست که داراي جانوران کوچک همچون حشرات و کرمها هست و در اون گياهان، قارچها، باکتريها و ساير ميکروبها برنامه دارند.

نمونه بارز خاک 50% مواد معدني و آلي و 50% هوا و آب دارد که فضاهاي خالي موجود در خاک را پر ميکند و ارگانيسمهاي زنده خاک را نگه ميدارد.


بر اثر فعاليتهاي مختلف انساني، خاک دچار آلودگي ميشود.

اکثر اين آلودگي ها بر اثر تصادف وسايل نقليه اي که مواد آلوده نماينده جا به جا مينمايند، اتفاق مي افتد.


آلوده نماينده هاي ديگري که سبب آلودگي خاک ميشوند شامل اتومبيلها، کاميونها و هواپيماهايي هستند که زباله جا به جا نمينمايند ولي موادي از قبيل سوخت حمل مينمايند، که بر اثر ريخته شدن و خارج شدن اونها از وسيله نقليه آلودگي خاک رخ ميدهد.


عواملي مانند فعاليتهاي انساني نيز باعث آلودگي خاک ميشوند.

ريختن مواد سمي مانند انواع حلالها، مواد رنگي و شايشاننده ها آلودگي زمين و خاک را گسترش ميدهند.
خاک ها به عنوان پالاينده هاي طبيعت محسوب مي شوند .

علاوه بر اينکه تأمين نماينده مواد غذايي هستند ، خاصيت تصفيه نمايندگي نيز دارد .

اين خاصيت خاک در اثر خواص فيزيکي اونها ( عمل نفوذ آب از منافذ ) ، خواص شيميايي اونها ( جذب سطحي و تبخير ) و خواص زيستي اونها ( تجزيه و فساد مواد آلي ) حاصل مي گردد .


14:

تجزيه خاك
تجريه خاك براي تمام محصولات كشاورزي پايه توصيه كودي مي‌باشد.

نمونه‌هايي كه از مزارع آزمايشي گرفته مي‌شود از اهميت خاصي برخوردار هست.

چه اين نمونه‌ها پايه آزمايشات را تشكيل مي‌دهند.

نمونه‌هاي خاك از نظر مقدار مواد غذايي و ساير مواد مربوطه مورد تجزيه برنامه مي‌گيرند.نمونه خاك
ايده‌آل‌ترين نمونه خاك بايستي حداقل 400 گرم وزن داشته باشد مگر اينكه مقدار بيشتر از 400 گرم درخواست شده باشد.

نمونه‌ها بايستي داخل يك پاكت پلاستيكي ريخته شود و خود داخل پاكت ديگري برنامه گيرد.

اطلاعات هر نمونه را بايستي طوري رايشان پاكت نوشت كه پاك نشده و بتوان اون را خواند.

اطلاعات بايستي شامل محل نمونه‌برداري، نام زارع يا مشتري و نوع محصول باشد.
به‌عنوان يك قاعده كلي مزارعي كه تا 10 هكتار وسعت داشته باشند را به‌عنوان يك واحد نمونه‌برداري مي‌توان محسوب كرد.

با توجه به اين نكته كه كل مزرعه از بابت جنس خاك، نوع زراعت قبلي و نوع كود هستفاده شده يكسان باشد.

مزارع بزرگ و مزارعي كه از يك‌دستي برخوردار نيستند بايد به قطعات كوچكتر يك‌دست تقسيم و از هر قسمت جداگانه نمونه‌برداري كرد.

وسايل مورد نياز نمونه‌برداري
1- مته نمونه‌برداري چرخشي (در صورت در دسترس نبودن بيل و يا بيلچه ترجيحا" از جنس ضدزنگ)
2- سطل پلاستيكي بزرگ
3- پاكت پلاستيكي نمونه‌برداري
4- برچسب بزرگ


نمونه‌برداري از خاك باغات مركبات و ميوه‌جات
نمونه‌اي كه به آزمايشگاه‌هاي فوسين ارسال مي‌گردد بايستي نماينده تمامي منطقه‌اي باشد كه در اون آزمايش پياده مي‌گردد.

زمين محل آزمايش بايستي كاملاً يكنواخت بوده و هيچ تفاوت آشكاري در اون ديده نشود.

براي تهيه يك نمونه بايستي در مسيري به شكل " w " در سطح مزرعه نمونه‌هاي فرعي تهيه گردد.


توصيه مي‌شود كه براي تهيه هر نمونه 20 تا 30 نمونه فرعي گرفته شود.

نمونه‌هاي فرعي بايستي كاملاً مخلوط شده و از اون يك نمونه 400 گرمي براي ارسال به آزمايشگاه تهيه شود.


مسير گرفتن نمونه‌هاي فرعي

نمونه‌برداري خاك براي باغات مركبات وميوه‌جات بايستي از عمق 25 تا 30 سانتيمتري تهيه گردد و قبل از نمونه‌برداري پنج سانتيمتر از پوشش رايشان خاك برابر شكل زير كنار زده شود.در باغات مركبات و ميوه‌جات تهيه نمونه‌هاي فرعي بايستي به روش " w " شكل باشد و محل گرفتن اونها بايستي از محيط اطراف برابر شكل زير باشد.نمونه‌برداري بايستي از منطقه‌اي در زير تاج درخت گرفته شود.نمونه‌ها بايستي طوري از زمين اطراف درخت گرفته شود كه نماينده خاك پاي درخت باشد.

قابل توجه هست كه خاك بين رديف درختان وضعيت متفاوتي از خاك زير درخت دارد.

بايستي بخاطر داشت كه وسائل نمونه‌برداري طوري تميز باشد كه مانع آلودگي نمونه‌ها گردد.

همينطور نمونه‌برداري نبايستي سپس كود پاشي صورت گيرد.محل آزمايش
نمونه خاك بايستي نماينده منطقه مورد آزمايش باشد.

واقعيات منطقه مي‌بايست يكنواخت باشد.

اندازه مزرعه آزمايشي با توجه به روش مصرف فرآورده و همينطور هدف آزمايش كه تحقيقاتي و يا ترايشانجي باشد متفاوت هست.طرز نمونه‌برداري از خاك مزارع
1- انتخاب مسير نمونه‌برداري
با هستفاده از شكل W مي‌توانيم مسير نمونه‌برداري خود در مزرعه را تعيين كنيم.

با توجه به شكل‌هاي پايين Wفرضي را طوري رايشان زمين تصايشانر مي‌كنيم كه شروع و پايانش دور از محل ورود به مزرعه باشد و همينطور از نقاطي كه نمايانگر كل زمين نيست نيز نگذرد (مثل كنار پرچين‌ها، محل انبار شده كود حيواني، محل‌هاي آغشته به ذغال و خاكستر چوب و غيره).
2- چگونگي انجام عمل نمونه‌برداري
در مسير W فرض شده بر رايشان زمين حداقل 20 نمونه (و نه به هيچ وجه كمتر) با فاصله‌هاي مناسب به شرح زير برمي‌داريم.

ابتدا 5 سانتيمتر رايشانه خاك را كاملاً كنار مي‌زنيم كيلو از خاك در عمق 15 سانتيمتري (15 سانتيمتر سپس برداشتن 5 سانتميتر رايشانه خاك) را برداشته داخل سطل پلاستيكي مي‌ريزيم.


بنابراين حداقل بيست بار نمونه‌برداري حدود 10 كيلوگرم خاك داخل سطل هست.

خاك داخل سطل را به‌خوبي به‌هم مي‌زنيم و سعي مي‌كنيم خاكي از درون سطل بيرون نريزد از خاك مخلوط شده داخل سطل بيشتر از نصف كيسه پلاستيكي نمونه‌برداري (حدود 1000-750 گرم) را پرمي‌كنيم و سر كيسه را محكم مي‌بنديم.

سپس رايشان كيسه برچسب زده، مشخصات مزرعه از قبيل جنس خاك، نوع محصول، محصول مورد كشت در آينده، كشت قبلي، اسم مزرعه، محل مزرعه، تاريخ نمونه‌برداري و نام نمونه‌بردار را ذكر مي‌كنيم.نكات كلي و مهم در نمونه‌برداري

1- خاك نمونه‌برداري شده نمي‌بايست حاايشان برگ و ساقه گياهان باشد.


2- قبل از شروع به نمونه‌برداري از تميز بودن وسايل نمونه‌برداري (مته يا بيل، بيلچه، سطل) مطمئن شايشانم.


3- سپس دادن كود به زمين نمونه‌برداري نكنيم.

بهترين وقت نمونه‌برداري سپس برداشت محصول هست.


4- يكي از مهمترين نكات اطمينان از صحت مشخصات ذكر شده بر رايشان برچسب هست.


15:

ژئواستاتيستيك شاخه اي از علم آمار كاربردي هست كه با هستفاده از اطلاعات حاصله از نقاط نمونه برداري شده، قادر به ارائه مجموعه وسيعي از تخمينگرهاي آماري بمنظور برآورد خصوصيت مورد نظر در نقاطي كه نمونه برداري نشده اند مي باشد.

يكي از لوازم مطالعات ژئواستاتيستيكي تابعي آماري بنام واريوگرام هست كه امكان تجزيه و تحليل ساختار، مقياس و شدت تغييرات مكاني متغيرهاي ناحيه اي را فراهم مي آورد.

چنانچه واريوگرام بدرستي تعيين گردد از اون نه تنها جهت تخمين آماري بلكه بمنظور طراحي و اصلاح شبكه نمونه برداري نيز مي توان هستفاده كرد.

بطور كلي كريجينگ را مي توان يك تخمينگر ممتاز بحساب آورد زيرا نه تنها منجر به تخمين نااريب مي شود بلكه برآوردي از حداقل خطاي تخمين نيز ارائه مي دهد.

وجود انواع مختلف تكنيك هاي كريجينگ (مانند كريجينگ معمولي، كوكريجينگ، كريجينگ گسسته و ...) باعث انعطاف پذيري و دامنه وسيع كاربري ژئواستاتيستيك در تجزيه و تحليل بسياري از مسائل موجود در علوم محيطي شده هست

16:

رسها به همراه کلوئیدها ، فعالترین بخش خاک محسوب می شوند و اکثر اونها دارای ساختمان بلوری هستند.

قبل از مطالعه کانیها توسط اشعه ایکس تصور می‌شد که کانیهای رسی ذرات کوچک و ریز کانیهای اولیه نظیر ذرات کوارتز ، فلدسپار و میکاها باشند، در حالی که در حال حاضر کانیهای رسی ، ترکیب شناخته شده‌ای دارند که شبیه این کانیها نیست و تنها کانی میکا به اونها شبیه هست.

کانیهای رسی ، اغلب کانیهای جدید یا حاصل انحلال کانیهای اولیه یا کانیهای ثانویه هستند.
● تاثیر آب و هوا بر خاک رس
خاکها در مناطق گرم و شرایط آب و هوایی مرطوب جایی که زهکشی مناسبی ندارد، دارای میزان بالایی از کانیهای اولیه حل شده می‌باشند که به کانیهای رسی تبدیل شده‌اند.

خاکهای موجود در مناطق گرم و مرطوب ، میزان بالایی از رس حتی در اعماق ۵ تا ۲۰ متری دارند.

در حالت زهکشی مناسب ، کانیهای رسی از درون سیستم خاک خارج می‌شوند.

بعضی کانیهای رسی در اثر تجزیه و دگرسانی کانیهای اولیه نظیر میکاها تشکیل می‌شوند.
● منشا تشکیل دهنده رسها
▪ رسهای درجا که در حین تشکیل خاک شکل می‌گیرند.
▪ رسهای تغییر مکان یافته که در اثر فرسایش بیشتر حرکت کرده و مجددا در محل جدید نهشته می‌شوند.
▪ رسهای تبدیل شده که از رسهای به شدت هوازده و فرسایش یافته تجمع کرده و در رسوبات و خاکها رسوب گذاری می‌نمايند.
▪ رسهای تشکیل شده جدید که در اثر تبلور مجدد رسهای موجود در محلولها ، در خاک در حال تشکیل شکل می‌گیرند.
● کانیهای رسی
این کانیها سیلیکاتهای آلومینیوم آبداری هستند که ساختمان ورقه‌ای داشته و مانند میکاها ، از فیلوسیلیکاتها می‌باشند.
● ساختمان کانیهای رسی
لایه‌ای از چهار وجهی‌های (تتراهدرالهای) Si _ O.

در این لایه ، هر چهار وجهی با چهار وجهی مجاورش ، سه اتم اکسیژن به اشتراک گذاشته‌اند.

واحد پایه هست، اما Al می‌تواند حداکثر جانشین نصف اتمهای Si شود.
لایه‌ای متشکل از Al در موقعیت اکتاهدرال با یونهای و بطوری که در عمل یونهای بین دو لایه از یونهای O/OH برنامه می‌گیرند.

عناصر Mg ، Fe و سایر یونها ، ممکن هست جانشین Al شوند.
▪ گیبسیت :
لایه Al _ O/OH را لایه گیبسیت می‌گویند.

چون ساختمان این کانی کلا از چنین لایه‌هایی تشکیل شده هست.
▪ بروسیت :
لایه Mg _ O/OH را لایه بروسیت می‌گویند.

چون ساختمان این کانی کلا از این لایه‌ها تشکیل شده هست.
● تقسیم بندی ساختمانی رسها
▪ گروه کاندیت :
ـ ساختمان دو لایه ای دارند یعنی لایه تتراهدرال بوسیله یونهای O/OH به لایه اکتاهدرال متصل هست.
ـ در اون جانشینی به جای Al و Si صورت نمی‌گیرد، لذا فرمول ساختمانی اون هست.
ـ اعضا این گروه کائولینت ، هالوئیزیت (کائولینیت آبدار) ، دیکیت ، ناکریت هستند.
ـ فاصله بنیادی (فاصله بین یک لایه سیلیس با لایه سیلیس بعدی) ۷ اونگستروم هست.
▪ گروه اسمکتیت :
ـ ساختمان ۳ لایه‌ای دارند.

بطوری که یک لایه اکتاهدرال مانند ساندویچ بین دو لایه تتراهدرال سیلیس برنامه دارد.
ـ فاصله بنیادی ۱۴ اونگستروم هست و با جذب آب تا ۲۱ اونگستروم می‌رسد.
ـ اعضا این گروه شامل مونتموریلونیت ، ساپونیت ، نانترونیت (وقتی Fe جانشین Al می‌شود) و هستونزیت (وقتی Mg جانشین Al شود) می‌باشند.
▪ اعضای گروه اسمکتیت :
ـ ورمیکولیت :
ساختمانی مشابه اسکمتیت دارد، ولی در اون تمام موقعیتهای اکتاهدرال بوسیله و اشغال شده و جانشین شده هست.
ـ ایلیت :
این کانی نیز ساختمانی مشابه اسکمتیت دارد، اما به علت جانشینی به جای در لایه‌های تتراهدرال ، کمبود بار بوجود می‌آید که بوسیله که در موقعیتهای بین لایه‌ای برنامه می‌گیرد، جبران می‌شود.

یونهای ، و نیز در اون دیده می‌شوند.

فاصله بنیادی ۱۰ اونگستروم هست.
ـ کلریت :
ساختمان سه لایه‌ای (مثل ایلیت و اسکمتیت) دارد، ولی لایه‌های بروسیت (Mg _ O/OH) بین اونها برنامه دارند.

فاصله بنیادی ۱۴ اونگستروم هست.
● منشا کانیهای رسی در رسوبات یا سنگهای رسوبی
▪ رسهای موروثی یا وراثتی :
این رسها از انواع آواری هستند.
ـ رسهای تازه تشکیل شده (Neoformation) :
این رسها به صورت برجا و در اثر ته‌نشینی مستقیم از محلول یا از مواد سیلیکاته آمورف و یا حاصل جانشینی هستند.
ـ رسهای تبدیلی (Transformation) :
رسهای موروثی از طریق تبادل یونی یا تغییر منظم کاتیونها ، به رسهای تبدیلی ، تبدیل می‌شوند.
● فرایندهای تشکیل دهنده انواع رسها
▪ محیط هوازدگی و تشکیل خاک :
اصلی‌ترین محیط تشکیل رسها مخصوصا رسهای موروثی یا وراثتی هست.
▪ محیط رسوبگذاری :
رسها از آب حوضه یا آبهای حفره‌ای ته‌نشین می‌شوند (مخصوصا رسهای تازه تشکیل شده).
▪ دیاژنز و دگرگونی درجه پایین :
در طول این فرآیند انواعی از رسها (مخصوصا رسهای تبدیلی) حاصل می‌گردند.
● دیاژنز کانیهای رسی
کانیهای رسی در طول دیاژنز اولیه و دیاژنز نهایی و همچنین در طول دگرگونی تغییر یافته و حتی دگرسان می‌شود.

اصلی‌ترین فرایند فیزیکی که رسها را تحت تاثیر برنامه می‌دهد، فشردگی (Compaction) هست که باعث خروج آب و کاهش ضخامت اونها تا ۰،۱ ضخامت اولیه می‌شود.

ساوقت آموزش و پرورش هستان خراسان

17:

با درود
دوستان گرامي
اگر يادم رفته كه بگم نوشته هام رو از كجا گرفتم .

يا از سايت آفتاب يا سايت رشد يا سايت زمين شناسي ايران گرفته شدن.


18:

سلام
لطفا درمورد تثبيت ازت بنايشانسيد
آيا سايت يا مقاله ی کاملی در اين مورد سراغ داريد؟

19:


20:

تلفات ازت در خاك‌هاي كشاورزي :
با وجود اثرات مفيد كودهاي شيميايي در افزايش توليد محصولات مختلف زراعي و باغي در صورتي كه هستفاده از كودها به همراه آگاهي و علم و چگونگي كاربرد اونها نباشد نتيجه حاصله چندان مطلوب نخواهد بود.

در وقت‌هاي گذشته متخصصان و پژوهشگران علم گياهي غالباً نمي‌دانستند كه از مجموع كودهاي ازته و ازت معدني شده خاك فقط 50% مورد هستفاده گياه برنامه مي‌گيرد و ممكن هست ازت به صورت گاز از خاك خارج و يا اين كه با آب آبياري و باران از خاك خارج شود.

منبع اصلي ازت براي گياهان مواد آلي خاك مي‌باشد كه از باقيمانده حيواني و گياهان قبلي حاصل شده و به طور طبيعي و يا در نتيجه عمل انسان به خاك داده شده هست.

معمولاً كشت و كارهاي صحيح و اصولي مقدار قابل توجهي از ازت را كه توسط گياه از خاك خارج مي‌شود با اضافه کردن كودهاي آلي و باقيمانده‌هاي گياهي به خاك برگردانده مي‌شود.

اگر كود دامي تازه به صورت جامد يا مايع بلافاصله به داخل خاك برده شود نگراني از بابت از دست رفتن ازت وجود نخواهد داشت.

در حال حاضر توصيه جهت حفظ تعادل ازت خاك اون هست كه بقاياي گياهي ، كود حيوان و كود سبز به زمين داده شود تا هم ازت خاك متعادل شود و هم مواد آلي خاك باعث بهبود خواص فيزيكي خاك شود.

البته اين توصيه‌اي عام نيست.

به عنوان مثال زير خاك كردن بقاياي گياهي در نواحي كه بيماري و آفتي غالب وجود داشته باشد توصيه نمي‌شود.

حفاظت و افزايش بازده ازت موجود در خاك در درجه اول بستگي به حفاظت خاك از شرایط فرسايشي، كم‌كردن تلفات به علت شستشو و ممانعت از تشكيل تركيبات ازتي فرار در خاك خواهد داشت.

در ارتباط با فرسايش و جلوگيري از اون متأسفانه در كشور ما اقدامات مؤثري انجام نشده و پر شدن سدها، جاري شدن سيل و پيشرايشان كايشانر و شنزارها معضلات و دشواري‌هاي فراواني را موجب شده هست، هرآينه در ايران جلايشان صدمات فرسايش گرفته شود، طبق برآوردها زيان اقتصادي تلفات ازت نصف خواهد شد.

در ايران ميزان تلفات ازت بخصوص در نواحي مرطوب شمال ايران قابل توجه مي‌باشد.

در نواحي كه مقدار بارندگي در حدود يك متر و بيشتر هست ازت خاك مي‌تواند تا اعماق بيشتر از عمق نفوذ ريشه مهاجرت كند.

در اين نواحي كه خاك در اواخر پائيز يخزده نيست بيشترين تلفات ازت انجام مي‌گيرد.

زيرا باران فراواني باريده و درجه حرارت اونقدر نيست كه تعريق و تبخير تأثير زيادي در مجموع آب خاك داشته باشد.

در اين وضعيت مي‌توان با داشتن پوشش گياهي كه كربن اونها زياد هست (به مانند خانواده‌ غلات) از ازت خاك قبل از شستشو هستفاده كرد.

در نواحي خشك تلفات ازت ناچيز هست مگر در محصولاتي كه آبياري فراواني نياز دارند.

برنج از جمله محصولاتي هست كه تلفات ازت در اون قابل توجه بوده و روش‌هاي كشت و كار برنج راهايي براي تقليل و كاهش تلفات آبشايشاني باقي نمي‌گذارد.

در نواحي خشك نيز قسمت اعظم تلفات ازت در فصل بارندگي و در غيبت و فقدان پوشش گياهي صورت مي‌گيرد.

برگرفته از وبلاگ کشاورزتنها

21:

فرسایش خاک، علل وعوامل

یکی ازعواملی که درکشاورزی بسیارمورد توجه قرارمی گیرد وعامل اصلی نابودی بسیاری اززمین های خاصلخیزکشاورزی وتبدیل اون به مکان های غیرقابل کشت می باشد پدیده فرسایش خاک هست.متاسفانه درکشورما به دلیل توجه بیشتر مسئولان کشوری به بخش صنعت وعدم توجه اونان به بخش کشاورزی ونادیده گرفتن مشکلات اون،باعث شده که این،مسیر قهقرایی،سرعت بیشتری بگیرد.فرسایش خاک ازجمله نگرانی های عمده زیست محیطی قرن حاضراست.

برپایه برآوردهای انجام شده براثرفرسایش خاک سالیانه چندین میلیون هکتارازاراضی کشاورزی جهان به کام نابودی کشیده می شود.

برپایه همین برآوردپیش بینی می شودکه تاسال ۲۰۱۰ میلادی یک سوم تا یک پنجم اراضی کشاورزی براثرفرسایش خاک عقیم وغیراستفاده شوند.فعل وانفعالات فرسایش خاک وجایگزینی تپه های شنی به جای بسترهای حاصلخیزخاک تاسف انگیزاست واین فرآیند باعث مهاجرت هزاران نفرازروستائیان به سمت شهرها می گردد.یکی ازپايه ی ترین مسائلی که باعث فرسایش خاک درایران وجهان شده هست مسئله سیلاب هاست.


جنگل هاطی قرنن های طولانی موجب پایداری خاک وذخیره سازی آب ورونق فعالیت های گوناگون کشاورزی بوده اند،ولی به مروروبا ازمیان رفتن تدریجی جنگل ها وپوشش های گیاهی دراین بهشت سرسبزخداوندی ،جاری شدن سیلاب متداول شده هست .هنگامیکه پوشش جنگلی براثرقطع بی رویه حالت مناسب وتراکمی خودرا ازدست می دهد .خاک اون منطقه به علت کمبود شاخ وبرگ وفاصله ایجاد شده بین اونها دربرابربارانهای شدید ورگبارهای تند بی دفاع مانده ومقاومت خودرا ازدست می دهد وبا کمترین بارش تند،مرگبارترین سیلابها را بوجود می آورد.

با ازبین رفتن پوشش گیاهی ،باران هایی که برسطح خاک می بارد علاوه برشستن خاک وتبدیل شدن به روان آب توانایی نفوذ به داخل زمین را ازدست می دهد .پیامد بوجود آمدن روان آب وعدم نفوذ آب درخاک،پائین رفتن سفره های آب زیرزمینی هست که اصلی ترین منبع آبیاری گیاهان درمناطق خشک هست.

به مررووقت اونقدرآب وخاک وجود نخواهدداشت که یک کشاورزبتواند مایحتاج روزانه خودرا به دست آورد.

ازاین روپدیده مهاجرت به شهرها شدت بیشتری خواهد گرفت که پیامدهای خاص خودرا به دنبال خواهدداشت.متاسفانه درکشورما پدیده تخریب جنگل ها روند سریعی را درپیش گرفته هست.عریانی بیش ازحد دامنه شمالی کوههای البرزکه درروزگاری نه چندان دورپوشیده ازجنگل وبیشه بوده هست اکنون به خاطربی توجهی ما انسان ها درمعرض نابودی کامل قرارگرفته وفرسایش خاک،تراکم حرارتی ناشی ازتغییرات جوی ،کاهش رطوبت وازهمه مهمترتقلیل ونابودی پوشش گیاهی (به علت قطع بی رویه وعدم کاشت هموقت درخت ) ازپیامدهای نامطلوب این بی رحمی انسان نسبت به طبیعت اطراف خود هست .شرایط اقلیمی ووضع کنونی زمین شناسی به گونه ای هست که اون را به صورت یک کشورمستعد به فرسایش خاک درآورده هست .

ولی حقیقت اون هست که میزان فرسایش خاک درایران بیش ازمقدارمورد نظرمی باشد.آمارنشان می دهد که تلفات خاک دراثرفرسایش درمملکت ما چندین برابربیش ازمیانگین اون درکشورهای آفریقایی واروپایی هست.فرسایش خاک درایران یک مسیرصعودی داشته وبرپايه اطلاعات منتشرشده متوسط سالانه تلفات خاک ناشی ازفرسایش درایران رشد قابل توجهی داشته هست.به عقیده عموم کارشناسان مهمترین علت فرسایش خاک شرایط انسانی هست.افزایش رشد جمعیت دراین دوران با نرخ سرسام آوراون نیازهای اقتصادی زیادی به دنبال داشته هست ودرنتیجه جمعیت نیازبه مکانی برای زندگی دارند وافراد سودجوازاین مورد هستفاده کرده وبه تخریبت جنگلها می پردازند.متاسفانه ناتوانی مراکزترویجی دراشاعه فرهنگ هستفاده صحیح ازجنگل ها ومراتع برپايه اصول علمی وفقدان مدارس آموزش منابع طبیعی کافی برای روستائیان وعشایرازعلل دیگرروند فوق بوده هست.


برمبنای دلایل فوق انسان ازطریق افزایش تعداد دام درسطح مراتع وتخریب غیرقانونی جنگل ها ،عدم کاربری صحیح اراضی کشاورزی ،استفاده نادرست ازمنابع آبی وگاهی ازطریق احداث خطوط جاده ای وبهره برداری غلط ازمعادن و...

،فرسایش خاک را ازحالت طبیعی ومعمول خود خارج ساخته وبراون دامن زده هست.

علاوه براین می توان به عدم تخصیص بودجه مناسب جهت مبارزه با پیشرفت بیابان ها وهمچنین عدم توجه به حفظ زمین های زیرکشت اشاره کرد.با نیم نگاهی به تاریخچه کشاورزی کشورهای توسعه یافته،می توان دریافت که این کشورها دارای برنامه ریزی صحیح دربخش کشاورزی بوده وکمبود بودجه بخش صنعت خویش را ازدرآمد های بخش کشاورزی تامین می نمايند.

کشورهایی مانند آمریکا،فرانسه ،ژاپن ازاین راه علاوه برخودکفایی دربخش کشاورزی دارای صنعتی توسعه یافته نیزهستند.فرمودنی هست کشورهند درسال ۱۹۷۵ دارای فرسایش خاکی درحدود۵میلیاردتن خاک درسال بوده هست وبا حمایت ماهاتما گاندی درسال ۱۹۸۵ موفق به تأسیس دفترملی عمران اراضی هند شدکه هدفش به زیرکشت بردن سالانه ۵ میلیون هکتارازاراضی بایراین کشوروتبدیل اون به اراضی کشاورزی بود.این روند شامل گسترش زمین های کشاورزی وگسترش مناطق جنگلی بودکه تاحدبسیارزیادی مانع ازافزایش میزان فرسایش خاک دراون کشورگردید.

منبع : سایت افتاب

22:

خاك يك سيستم ناهمگن ، چند فازي ، دانه اي ، پراكنده و متخلخل مي باشد كه در اون سطح اشتراك بين دانه ها در واحد حجم خيلي بزرگ هست و طبيعت پراكنده خاك و وجود سطوح فعال در داخل اون باعپ پديده هايي از قبيل تورم swelling ، انقباض shrinkage ، پراكندگي dispersion ، هماوري aggregation ، جذب سطحي adsorption ، تبادل يوني ion exchenge و ...

مي باشد.
htttp://soil-engin.blogfa.com
دوستی را می شود پرسید
چشم ها را می شود آموخت
مهربانی کودکی تنهاست
مهربانی را بیاموزیم

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

23:

خاك از ديدگاه اكولوژيك يك اكوسيستم هست.

اكوسيستم تشكيل شده هست از يك جامعه ي زيستي به اضافه ي محيط پيرامون اون.

به جامعه ي زيستي خاك بيوسنز فرموده مي شود و به محيط پيرامون خاك ژئوسنوز فرموده مي شود.به اكوسيستم خاك بيوژئوسنوز فرموده مي شود.

خاك مجموعه اي متشكل از موجودات زنده و كل واقعيات فيزيكوشيميايي حاكم بر اين موجودات هست.

در اين سيستم مواد و انرژي در جريان و داراي تعادل پايدار هستند.

علم بيولوژي خاك در واقع به مطالعه ي بخش موجودات زنده ي خاكزي مي پردازد.

و در اين جا تاكيد بر شناسايي گونه ها از نظر مورفولوژي اون ها نيست بلكه تاكيد بر فيزيولوژي موجودات و واكنش هاي بيوشيميايي هست كه در خاك رخ مي دهد و اين ها همه بر رايشان خصوصيات خاك و در نتيجه بر رايشان رشد و نمو گياه اثر دارد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

24:

اگه آقایون و خانومای محترم لینک مقالات علمی درمورد خاک و گرایشهای اون ویاسایت و وبلاگ در این مورد و در این قسمت معرفی کنن(فارسی یا لاتین) ......عالیه!

25:


26:

گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه شهرستان تهران
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
انجمن علوم خاک ایران
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

خاک را به هنر کیمیا کنیم
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
سوالات کارشناسی ارشد خاک
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

امیدوارم مفید واقع شوند.


27:


28:

نحوه شکل گیری فرآیند فرسایش

با اجتماع تدریجی رسوبات ، وزنشان هم بالا رفته و آب درون اونها نیز خارج می‌شود.

این روند به سخت شدن رسوبات منتهی می‌گردد.

لایه‌های رسوبی فوق گاه چنان در پوسته زمین فرو رفته که به قسمتهای بسیار گرم اون رسیده و در پی ذوب شدن به صورت ماگما[در می‌آیند.

در روندی دیگر ، ‌این لایه‌ها بالا آمده و کوههایی متشکل از سنگهای رسوبی را پدید می‌آورند.

تمامی فرآیندهای تشکیل سنگ ، بالا آمدگی ، فرسایش و رسوبگذاری ، مراحلی از یک چرخه پیوسته از رخدادهای زمین‌شناسی هستند.تمام سنگها در سطح زمین در اثر پدیده‌های مختلف فرسایش خصوصا در اثر تغییرات آب و هوا ، تجزیه و متلاشی می‌شوند.

هوازدگی کمکی که به فرسایش می‌کند، سائیدن قطعه سنگها و حمل اونها به جاهای دیگر هست.

این عمل منجر به تسطیع و سست شدن تدریجی سطح زمین می‌شود.


شرایط مؤثر در فرسایش

نیروی متحرک در تمام حالات فرسایش ، نیروی کشش جاذبه به طرف پایین هست.

اما شرایط اصلی که توسط اون سنگها تخریب و جابجا می‌شوند، یخچالها، امواج و جریانهای باد هست.

مواد رسی در اثر پدیده‌ای به نام حرکات توده‌ای به طرف پایین می‌لغزند.


عوارض سطحی ایجاد شده توسط فرسایش

بسیار از عوارض سطح زمین دارای اشکال مشخصی هستند که پدیده‌های عمده‌ای را که تحت تاثیر اون شکل گرفته‌اند را منعکس می‌نمايند.

مثالهای بارز در این مورد عبارتند از : دره‌های رودخانه‌ای ، دره‌های یخچالی ، دریابارهای ساحلی (دیواره‌های قائم فرسایش یافته با شیب زیاد) و آثار لغزیدگی زمین .

شرایط جوی چون مقدار و پراکندگی فصل باران ، برف تبخیر و نوسان درجه حرارت و جهت باد ، پدیده‌های فرسایشی را در هر ناحیه کنترل می‌نمايند.


فرسایش در گذشته

شرایط آب و هوایی زمین پیوسته در حال تغییر هست.

مثلا میلیونها سال گذشته قشرهای یخی ، نواحی معتدل امروزی را به وسعت زیادی می‌پوشانیدند و با تغییرات چرخه اتمسفر باعث بارندگی کافی در قسمتهایی از صحرای آمریکا و سبب نگهداری رودخانه‌های دائمی گردیده هست.

همینطور بعضی از نواحی گرمسیری که در حال حاضر مرطوب می‌باشند، در گذشته شرایط صحرایی داشته‌اند.

فرآیندهای فرسایش در این محلها با پدیده‌های امروزی متفاوت بوده هست و خیلی از ساختمانهای مناظر امروزی تحت شرایط حاکم در گذشته شکل گرفته‌اند و سنگهایی با مقاومت متنوع که به نسبتهای متفاوت تحت تاثیر خوردگی ، کج شدگی و گسل خوردگی برنامه داشته‌اند، در معرض هوازدگی و فرسایش برنامه گرفته‌اند.

مثلا فرسایش بلافاصله در طول خطوط ضعیف مانند درز گسل‌ها عمل نموده هست.


شکلهای مختلف فرسایش

فرسایش ارتفاعات

در طول مدت زیاد فرسایش ارتفاعات را از بین برده و اونها را تبدیل به دشت کم ارتفاع می‌کند که در اون ساختمانهای زمین شناسی به صور مختلف تشکیل گردیده هست.

این دشت‌ها ممکن هست در نتیجه بالا آمدگی پوسته قاره‌ای تشکیل فلات را بدهند که با ارتفاع بلندتر و شیب تندتر رود‌خانه‌هامشخص‌اند و دره‌های عمیق و تنگی را حفر می‌نمايند.


فرسایش نواحی شیب‌دار

در نواحی شیب‌دار ، فرسایش سریع و با شتاب بیشتری صورت می‌گیرد.

در نواحی نیمه خشک شیب‌دار پوشش‌های گیاهی تا اندازه‌ای مانع فرسایش می‌شوند.

اما در صحرا و زمین‌های سرد ، فرسایش آهسته تر عمل می‌نماید.

بطور کلی نسبت فرسایش برای زمین‌های خشک (زمین‌هایی که از آب بیرون هستند) 8.6 سانتیمتر در 1000 سال برآورد شده هست.
فرسایش سطح زمین توسط باد

فرسایش بادی به دو صورت «روبش یا بادروبی» و «سایش» هست.

در جا‌هایی از سطح زمین که پوشیده از ذرات ریز و ناپیوسته و عاری از رطوبت و پوشش گیاهی هست، جریان هوا می‌تواند ذرات را با خود حمل کند.

باد بردگی تا رسیدن به سطح ایستابی ادامه می‌یابد.

در جاهایی که زمین از ذرات ریز (لای و ماسه) و درشت (قلوه سنگ و شن) درست شده هست، باد بطور انتخابی ذرات ریز را حمل می‌کند و ذرات درشت به تدریج به صورت پوش ممتدی در می‌آیند که اصطلاحا «سنگفرش بیابان» نامیده می‌شود.

این پوشش ، از فرسایش بیشتر سطح زمین توسط باد جلوگیری می‌کند.

هر چه سرعت باد بیشتر باشد ذرات را به ارتفاع زیادتری بلند می‌کند، به فاصله دورتر می‌برد و بالاخره ذرات بزرگتری را حمل می‌کند.

ذرات حمل شده بوسیله باد ، مخصوصا بادهای قوی ، به دو بخش بار بستری و بار معلق تقسیم می‌شوند.

ذراتی که توسط باد حمل می‌شوند پس از برخورد به موانعی که بر سر راه اونها برنامه دارند، موجب سایش سطح اونها می‌شوند.

قطعات و تکه سنگهای پراکنده ، بیرون زدگیها و حتی موانع مصنوعی از قبیل ساختمانها ، دیوارها ، تیرهای برق یا تلفن ممکن هست در معرض فرسایش بادی برنامه گیرند.

سایش معمولا در اثر برخورد ذراتی که نزدیک سطح زمین حرکت می‌نمايند، انجام می‌گیرد.


29:


30:

سلام دوستان.
میتونید تا فردا ظهر یه مقاله 7-8 صفحه ای در باره آلودگی خاک برام
لطف کنید بذارید.ممنون میشم.


31:


32:

میدونم دیر شده ولی شاید یکی دیگه لازمش بشه

کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

33:


34:

عناصر نادر خاكي در زيرشاخه هاي زمين شناسي يا شيمي احتمالا مورد بحث برنامه مي‌گيرند و در مسائل خاكشناسي مورد مطالعه برنامه نمي گيرند.

در علم خاكشناسي بيشتر از عناصري صحبت مي‌شود كه در تغذيه گياه و يا حاصلخيزي خاك به صور مختلف نقشي ايفا مي‌كنند ولي به هر حال چند خط زيري را از پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور گرفتم (
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
) اميدوارم مفيد به فايده باشه....

عناصر نادر خاکي (REE) شامل 15 عنصر لانتانيدي با عدد اتمي 57 تا 71 مي باشند که در گروه IIIA از جدول تناوبي مندليف برنامه دارند.
عناصر نادر خاکي به شرح ذيل مي باشند :
Lanthanum, Cerium, praseodymium, neodymium, Erbium, Thulium, Ytterbium
, Holmium, Lutetium promethium, Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium , Dysprosium.


35:


36:

ممنون دوستان !
مطالب مفیدی بود.
موفق باشید.

37:

سلام
مشخصات خاک رس رو می خوام طوری که با دیدن خاک بفهمم رس هست یا نه؟
چه رنگیه ؟
ممنون

38:


سلام

تو این پست [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درباره خاک رسی توضیحاتی داده شده ..

بدون انتقال خاک به آزمایشگاه برای تشخیص بافت خاک یکی از واضح ترین مشخصه های قابل اندازه گیری رنگ خاک هست

رنگ خاک يکي از خصوصيات فيزيکي خاک هست که مي تواند در برخي خواص خاک مؤثر واقع شود.

مهمترين خاصيتي که مي توان اثر رنگ را بر اون ملاحظه نمود خاصيت جذب حرارت توسط خاک هست.از رايشان رنگ خاک مي توان به ميزان نسبي مواد آلي، وضع زهکشي داخلي و تهايشانه خاک پي برد و نحـوه تشکيل افق هاي مختلف را بهتر درک کرد.

کانـي هاي عمده خاک در اصـل داراي رنـگ روشنـي

مي باشند.

تغييرات شيميايي برخي عناصر مخصوصاً آهن و تشکيل مواد آلي در مراحل مختلف سبب رنگ هاي تيره و خاکستري و قرمز و ...

در خاک مي گردند.خاک هاي با زهکشي ضعيف حاايشان مقدار بيشتري مواد آلي بوده و رنگ سطح اونها کاملاً تيره هست .

قسمت هاي زيرين خاک داراي رنگ خاکستري روشن مي باشد.

در خاک هاي با زهکشي متوسط

رنگ خاکستري خاک يکنواخت نبوده بلکه لکه هاي زرد رنگ در اون مشاهده مي گردد.

در خاک هاي با زهکشي مناسـب واکنش هاي اکسيد نماينده منـاسب در اون به وقوع پيوسته، سبـب ايجاد رنگ هاي

زرد و قرمز در ترکيبات آهن مي گردد.

هر چه درجه آبدار شدن ترکيبات آهن حاصل بيشتر باشد رنگ خاک زردتر و هر چه اين ترکيبات کم آب تر باشد رنگ خاک قرمز و شفاف تر هست.خاک های رسی زه کش نا مناسبی دارن و بدترین نوع خاک برای کشت و زرع هستن و مقادیر زیادی آب رو در خودشون نگه می دارن.

خاک رسی اجزای ریزی و سنگینی داره و دیر تر از انواع خاک های دیگر خشک می شوند و خیلی سخت قابل شخم زدن هستن.


یه روش تجربی و بدون لوازم آزمایشگاهی برای تشخیص بافت خاک وجود داره (روش لمسی)

یه مقدار خاک رو برداشته و قطره قطره بهش آب اضافه کنید تا به صورت گِل در بیادو طبق جدول زیر نوع بافت خاک رو تشخیص بدین :


بافت تولید نوار با فشردن بین دو انگشت لوله کردن در کف دست لمس بین انگشتان
چسبندگی و شکل پذیری-زبری و نرمی خاک خشک و گل
زیر ذره بین کوچک
رسی نوار بلندی تشکیل می گردد حلقه وار به دور انگشت خم میشود لوله درازی تولید میشود که می توان اون را بصورت حلقه درآورد خیلی چسبنده و شکل پذری از گل بین دو انگشت میچسبد و پاره میشود-بسیار نرم بدون شن یا شن بسیار کم
لوم رسی نوار کوتاه تشکیل میشودولی به شکل حلقه در نمی آید لوله میشود ولی به سختی بصورت حلقه در می آید چسبنده و کمی شکل پذیر-نرم شن کم

لیمونی نوار تشکیل نمی شود ولی تکه ای که تشکیل لوم می شود به خوبی قابل جابجا شدن هست لوله میشود ولی در سطح خمیر ترک می خورد کمی چسبنده
نسبتا نرم
شن متوسط لیمون آزاد
لومی نوار تشکیل نمی شود ولی تکه ای که تشکیل میشود به خوبی قابل جابجا شدن هست بسختی لوله میشود کمی چسبنده و شکل پذیر- نسبتا زبر ذرات شن کمی احساس میشود شن و رس و لیمون مساوی
شنی نوار تشکیل نمی شود تکه بین انگشتان خرد می شود هرگز لوله نمی شود شکل ناپذیر و بدون چسبندگی-بسیار زبر ذرات شن بخوبی احساس میشود قسمت عمده با ذرات مجزا از یکدیگر


39:


40:

یک زمین‌شناس مرکز «تحقیقات زمین‌شناسی» امریکا با انجام مطالعاتی توانسته قدمت خاک را تخمین بزند.

به نقل ایسنا، میلان پاویچ بر این باور هست که قدیمی‌ترین صخره‌های رسوبی جهان واقع در گرینلند، حدود 3.9 میلیارد سال قدمت دارند و وقتی خاک بوده‌اند.

این وقت به وقت شکل‌گیری زمین بسیار نزدیک هست.

این صخره‌ها نشان می‌دهند در اون وقت خاک بر روی سیاره خاکی وجود داشته هست.

به فرموده پاویچ، اما بخش اعظم خاکی که امروزه مشاهده می‌شود، دو میلیون سال قدمت دارد.

حدود دو میلیون سال پیش، زمین متحمل دو تغییر عمده بود که خاک جدید را رقم زدند.

خنک‌شدن و خشک‌شدن جهانی بیابان‌ها را بزرگ و توفان‌های غباری خاک را در اطراف زمین بازتوزیع کرد.

هموقت، یخچال‌ها شروع به انبساط در نزدیکی قطب‌ها کردند و همراه با پیشروی‌شان، صخره‌ها، گیاهان و هرچیز دیگر را به خاک آسیاب کردند.

خاک هنوز هم علی‌رغم کمیت‌های کمتر، به صورت همیشگی تولید می‌شود و در زیر سطح اون صخره‌ها به طور مستمر با آب باران یا آب زیرزمینی واکنش نشان می‌دهند و به تدریج به مواد معدنی کوچک‌تر تجزیه می‌شوند.

پاویچ بر این باور هست که بخش اعظم اون‌چه از بیگ‌بنگ آمده، پايه ا غبار بوده که سپس برای تشکیل ستارگان و بعدها سیارات فشرده شد.

با در نظرگرفتن این نکته می‌توان نتیجه گرفت که خاک و منشا اون قدیمی‌تر از ستارگان هست.
65 out of 100 based on 60 user ratings 235 reviews