اصول و مبانی تعلیم و تربیت از دیدگاه مولای متقیان امام علی (ع)

کارآموزی ‏‎Web-based‎‏ در مدیران صنایع بوسیله اعضای هیات علمی دانشگاهها (انگلیسی)
اختلالات شایع دوران کودکی و نوجوانی
بررسی افسردگی در دختران نوجان دبیرستان های عادی دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 80-1379
اثرات بارداری ناخواسته بر سلامت روانی متولدین در دوران زندگی
خصوصیات زیستی - روانی و اجتماعی نوجوانان دانش آموز مشهد
بررسی میزان شیوع اختلالات خواب در نوجوانان
بررسی قدرت پیش بینی کنندگی نمره المپیاد ریاضی توسط خلاقیت و زیرمجموعه آن در بین دانش آموزان دختر و پسر کلاس پنجم ابتدایی در سطح استان فارس
هوش هیجانی
سلامت روان و زندگی خوب از دیدگاه نوجوانان
بررسی پایایی و روایی آزمون عزت نفس کوپراسمیت در گروهی از دانش آموزان شهر رفسنجان
سندرگ اگرسیون در کودکان و ارتباط آن با میزان کورتیزول بزاق
تهیه و هنجاریابی مقیاس ارزیابی روانی - حرکتی کودکان
بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی - اجتماعی خانواده در تشخیص زودرس بیماری فنیل کتونوری
*