نيت كردن او كه اين زر بدهم بدان هيزم كش


نيت كردن او كه اين زر بدهم بدان هيزم كش


/ کليپ نيت كردن او كه اين زر بدهم بدان هيزم كش
نيت كردن او كه اين زر بدهم بدان هيزم كش
• زمان : 4:39
نيت كردن او كه اين زر بدهم بدان هيزم كش چون من روزى يافتم به كرامات مشايخ/دفتر چهارم مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی با صدای گوینده رادیو امیر نوری

يکشنبه، 8
50 out of 100 based on 25 user ratings 250 reviews