چگونه چندین صفحه وب سایت را در یک فایل فشرده ذخیره نماییم


چگونه چندین صفحه وب سایت را در یک فایل فشرده ذخیره نماییمچگونه چندین صفحه وب سایت را در یک فایل فشرده ذخیره نماییم
کافی است پلاگین گوگل کروم زیر را نصب نمایید:
chrome.google.com/webstore/detail/singlefile-core/jemlklgaibiijojffihnhieihhagocma

سپس پلاگین زیر را نیز نصب نمایید:
chrome.google.com/webstore/detail/ziptabs/ccnanbffbfbcgfmmkgejodommhidpjba/details65 out of 100 based on 40 user ratings 265 reviews