محمدعلی مجاهدی (پروانه) - شعر خوانی در حضور رهبر معظم انقلاب - 1390 - صوتی


محمدعلی مجاهدی (پروانه) - شعر خوانی در حضور رهبر معظم انقلاب - 1390 - صوتی


/ کليپ محمدعلی مجاهدی (پروانه) - شعر خوانی در حضور رهبر معظم انقلاب - 1390 - صوتی
محمدعلی مجاهدی (پروانه) - شعر خوانی در حضور رهبر معظم انقلاب - 1390 - صوتی
• زمان : 05:43
ديدار شاعران آييني با رهبر معظم انقلاب اسلامي 25 خرداد 1390

دوشنبه، 30
65 out of 100 based on 40 user ratings 1015 reviews

شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای سید محمد اکرام از پاکستان
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای دهرمیندرنات از هندوستان
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای شاه منصور شاه میرزا از تاجیکستان
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای علی حکمت شاعر پیشکسوت
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای سید سکندر حسینی از افغانستان
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای امجد ویسی از کردستان
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای رضا نیکوکار از گیلان
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای زامیق محمود اف از آذربایجان
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای مهدی مردانی از قزوین
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای مهدی جهاندار از اصفهان
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای محمد صادق آتشی از یزد
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - جناب آقای محمد غفاری از قم
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - سرکار خانم فاطمه بیرامی از همدان
شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب 1394/04/10 - سرکار خانم اسما سوری از تهران
*