توجه به چند نكته در امر ازدواج


توجه به چند نكته در امر ازدواجتوجه به چند نكته در امر ازدواج

با انتخاب صحیح همسر خانواده ای مستحكم داشته باشیم ( قسمت سوم )

در قسمت دوم مطالبی در مورد معیارهای حفظ نظام خانواده و معیارها و ملاك های مشترك در انتخاب همسر مطرح نمودیم .
اینك در ادامه می خوانیم...

مهریه سنگین

تردید نداریم كه ازدواج یك امر طبیعی هست و دختر و پسر بر پايه تمایلات طبیعی با یكدیگر ازدواج می كنند .
از اون جا كه انجام امور طبیعی باید به طور سهل و ساده انجام شود ، هر نوع قید و بندی تحقق این امر طبیعی را دشوار و سخت می كند .
بدیهی هست تأخیر و یا عدم انجام امور طبیعی نیز موجب به هم خوردن تعادل جسمی و روانی فرد خواهد شد .

از این گذشته آیین اسلام دین سهل و ساده ای هست و هیچ گونه دشواری در اون وجود ندارد .
به همین مناسبت پیامبر بزرگوار (ص) در تمام ازدواجهایی كه خود انجام داد و همچنین در ازدواج دختران خویش هرگز مهریه  را سنگین برنامه نداد .

رسول خدا (ص) عقیده داشت یكی از نشانه های ازدواج هستوار اون هست كه میزان مهریه سبك باشد .
بنابراین برای هستحكام بخشیدن به زندگی خانوادگی ، باید از مهریه های سنگین اجتناب كنیم .
رسول خدا (ص) در فرازی فرمودند:

هر كار دشوار و سختی حرام هست و در آیین اسلام پايه اً دشواری و مشكل وجود ندارد .

مهریه سنگین نشانه عدم اعتماد به مرد هست و بدیهی هست كه پس از گذشت مدت كوتاهی مرد خانه متوجه این نكته شده ، رفتار و كردارش تغییر خواهد یافت و گرمی و نشاط خانه از بینرفته ، سردی جایگزین اون خواهد شد .
از این گذشته مردیا زنناصالح را هرگز نمی توان با تعیین مهریه های سنگین به صلاح و هدایت آورد ، بلكه مهریه سنگین، بد را بدتر می كند .

ازدواج با مرد شرابخوار

یكی از اصولی كه باید در موقع ازدواج بدان توجه داشت اجتناب و پرهیز از ازدواج با مرد شرابخوار هست و بدیهی هست كه همه محرمات شرعی بر پايه عقل و منطق هست .

روی این اصل كسی كه از منكراتدوری نمی كند خود را در حد حیوان برنامه می دهد .
به عبارت دیگر در چنین شرایطی انسان خود را از موقعیت انسانی تنزل داده ، رفتارهایی از او صادر می شود كه با شأن انسانیت سازگار نیست .
همه می دانیم كه امتیاز انسان از حیوان،عقل و خرد هست .
بنابراین وقتی فردی این وجه تمایز را از خود بر كنار كند ، در رده حیوانات برنامه خواهد گرفت .

مطالعه دینی این واقعیت را بر همگان آشكار می كند كه شخص دیوانه تكلیف ندارد .
چنان كه از رسول خدا نقل شده هست كه فرمودند : حكم تكلیف از كودكان و دیوانگان برداشته شده هست .
پس مشخصه انسان از حیوان برخورداری او از عقل و خرد هست .
خداوند در عظمت و تعالی نیروی خرد می فرماید : همانا انسان های خردمند و عاقل هستند كه پند پذیرند .

با توجه به مقدمات ذكر شده به خوبی آشكار می شود كه فلسفه عدم جواز ازدواج با افراد شراب خوار چیست و چرا نباید با چنین افرادی پیمان ازدواج بست .
از امام رضا علیه السلام نیز نقل شده هست كه فرمودند : پرهیز كن از این كه با مرد شرابخوار پیمان ازدواج ببندی .

مطالعه و بررسی كتاب های آسمانی و روایات و احادیث همه حاكی از اون هست كه حرمت هستفاده از شراب در جمیع ادیان الهی وجود داشته و این  امر چیزی نبوده هست كه آیین اسلام به تنهایی اون را حرام كرده باشد.
از همین نكته به فساد و تباهی كلی شراب و نیز به تباهی و فساد شخص شراب خوار می توان پی برد .

ازدواج با شریك نادان

از رسول خدا نقل شده هست : از ازدواج باشریك  نادان بپرهیزید ، زیرا همدمی و مصاحبت با او تضییع( تباهی )عمر و گرفتاری هست و فرزندشخصنادان نیز تباه و ضایع می شود .

از حضرت عیسی (ع) نقل شده هست كه فرمود: به اذن پروردگار بیماران را شفا دادم و مردگان را زنده گردانیدم ، ولینتوانستنفرد نادان را  درمان كنم .

در باب آداب معاشرت و دوستی نیز از مجالست و مصاحبت با افراد نادان پرهیز داده شده هست .
در خلال همین روایات هستدلال شده كه دشمن دانا به از دوستناداناست ، زیرا دوست نادان می خواهد خوبی كند ، ولی در اثر كمبود عقل به دوست خود ضرر و زیان می رساند .

امام محمد باقر علیه السلام فرمود كه پدرم امام زین العابدین دربارهیمجالست با شخص نادان چنین می فرمود : پسرم هرگز با شخص نادان معاشرت مكن و از دوستی با وی پرهیز كن .
همیشه از او دوری گزین و هرگز با او مباحثه و مجادله مكن ، زیرا شخص نادان نه خود دانش دارد و نه دانش دانشمندان به او سودی می دهد .

برپايه محتوای برخی از روایات،شخص نادان به فرد ساده لوح و زود باور نیز تعبیر شده هست .
به عبارت دیگر نشانه حماقت این هست كه اگر كسی چیزی را كه تحقق اون امكان پذیر نیست بگوید ، شخص نادان اون را باور كرده ، می پذیرد ، در حالی كه فرد عاقل اون را نپذیرفته و رد می كند .

در روایات ازدواج ، هشدار داده اند كه مراقبت كنید و ببینید مونس و انیس دائمی شما چه كسی می خواهد باشد.

از این نوع روایات به خوبی آشكار می شود كه همسر انسان باید عامل انس و مودت و صمیمیت باشد ، حال اونكهشریكنادان شایسته چنین مقام و منزلتی نیست و محصول یك عمر زندگی با چنین فردی موجب تضییع عمر و پیری زودرس هست .
چنان كه در برخی از روایات آمده هست كه بعضی ها در اثر چنین ازدواج هایی به پیری زودرس رسیده اند .

جوانان باید هشیار و بیدار باشند و به جای فریفته شدن به زیبایی و جمال،از عقل و خرد همسر جویا شوند تا مبادا گرفتارشریكنادانی گردند كه ازدواج كردن با وی همان و بدبختی همان .
بدیهی هست كهبا صحبت كردن بافرد  و مطالعه و دقت در میزان عقلو شعورپدر و مادر وی می توان تا حدودی به رشد و ضعف عقلیشخص پی برد.


نظرات کاربران

65 out of 100 based on 30 user ratings 805 reviews