ارزیابی رنگ آمیزی ‏‎AgNOR‎‏ در پیشگویی رفتار بالینی مننژیومای سیستم عصبی مرکزی بیمارستان سینا،81-1376

مرگ و میر و سپسیس در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان امام خمینی ارومیه
ارتباط بین ‏‎c-erb B-2‎‏ و درگیری گره های لنفاوی در سرطان پستان
مطالعه یکصد مورد اسکن رادیوایزوتوپ استخوان باتکنسیوم ‏‎MDP 99m‎‏ از نظر متاستازهای استخوانی
بررسی شیوع افسردگی در بیماران بستری بخش جراحی عمومی و اثرات آن بر طول بستری
ساب کلونینگ و بیان ژن آلفافیتو پروتئین انسانی در مخمر پیکیا پاستوریس
بلوک عقده ستاره ای در درمان دیستروفی رفلکسی سمپاتیک اندام فوقانی
ارزیابی میزان تاثیر ، ثبات ایمنی و قابلیت پیش بینی لیزیک در اصلاح نزدیک بینی و نزدیک بینی همراه با آستیگماتیسم
مطالعه بالینی سل ادراری تناسلی در مراکز مبارزه با سل استان آذربایجان شرقی
بررسی عوارض بلوک عصبی سوپراکلاویکولر شبکه بازویی با استفاده از روش تلفیقی کلاسیک و پری و اسکولر
اثر مکمل اسید فولیک بر غلظت پلاسمایی هموسیستئین در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری
مطالعه تغییرات رفلکس سمپاتتیک پوستی در سندرم گیلن باره
بررسی ده ساله تورمورهای بد خیم ژرم سل تخمدان کودکان و نوجوانان
خونریزی داخل بطنی به دنبال ضربه های غیرنفوذی مغز
Qt designer plugin does not load in Eclipse CDT
Using multiple QStyledItemDelegate with stylesheets
Qt4 Stylesheets and Focus Rect
USB barcode reader in Qt4
Qt4 QSettings save enumeration value (for example Qt::CheckState)
Qt Multimedia API and video decode [closed]
QProgressBar Error
How to use a Qt 4 plugin or self developed plugin in qt application?
calling library functions from GUI in Qt creator
Embedding VLC on Windows
*