تحقیق و بررسی در اصول تعلیم و تربیت صوفیانه بر اساس پنج اثر عرفان تعلیمی


تحقیق و بررسی در اصول تعلیم و تربیت صوفیانه بر اساس پنج اثر عرفان تعلیمی
موضوع پایان نامه، بررسی اصول تعلیم و تربیت صوفیانه برپايه پنج اثرعرفان تعلیمی هست؛ دراین پژوهش با مراجعه واستناد مکرربه پنج اثرمعتبر وپايه ی صوفیانه[خلاصۀ شرح تعرّف،اللُمع ـ فی التّصوّف،کشف المحجُوب،التّصفیه فی احوال المتصوّفه(صوفی نامه) ومصباح الهدایه ومفتاح الکفایه] به سه سؤال زیرجواب داده شده هست : 1- مبانی، اصول و روش های تعلیم و تربیت صوفیانه چیست.


طرح حفاظت، ساماندهی و باززنده‌سازی گذر بازار تاریخی محله‌ی فیض‌آباد شهر کرمانشاه
2- اهداف ومراحل تعلیم وتربیت صوفیانه چیست.


مطالعه تطبیقی برهم‌کنش‌های منطقه‌ای بر اساس سفال‌های مکشوفه از لایه‌نگاری تپه دشت در منطقه سیستان
3- تعلیم و تربیت صوفیانه در مقایسه با تعلیم و تربیت اسلامی ودینی چه ویژگی هایی دارد .


بررسی مبانی فقهی قانون مطبوعات و امنیت کشور
این پایان نامه پس ازتوضیح طرح پژوهش و تحقیق ، شامل سه فصل هست : در فصل نخست، به تعلیم و تربیت و ارتباط اون با تصوّف پرداخته شده هست .


بررسی جنبه‌های دراماتیک داستان‌های پهلوانی شاهنامه فردوسی
در فصل دوم، ودر جواب به سئوال نخست ـ که مفصل ترین ومهمترین بخش پایان نامه هست ـ برپايه یک طرح شناخته شدۀ علمی و دانشگاهی آموزه های تعلیمی تربیتی صوفیانه جمعاً ذیل چهل عنوان شامل هشت مبنا، هشت اصل و بیست و چهار روش تعلیمی تربیتی توصیف و تنظیم شده هست.


اختیارات پیامبر اکرم(ص) در تشریع احکام الهی از نگاه فریقین
درفصل سوم، با ارائۀ نمودارها و جمع بندی مطالب به تحلیل مطالب و اهداف و مراحل تعلیم و تربیت صوفیانه پرداخته شده هست ودرانتها، نتایج پژوهش با عنوان ویژگی های تعلیم و تربیت صوفیانه همراه با دو پیشنهاد جدید برای پژوهش بیشتردرموضوع تصوف آمده هست .


اعانت مظلوم در فقه مذاهب اسلامی


کودک یتیم، آواره و بی‌سرپرست در سه کتاب بینوایان، اثر ویکتور هوگو، بی‌خانمان، اثر هکتور مالو و موندو و داستان‌های دیگر، اثر ژان ماری گوستا


50 out of 100 based on 15 user ratings 940 reviews