سیاه پوشان : علی یا علی علی


50 out of 100 based on 25 user ratings 550 reviews

حاج محمد رضا بذری - شام غریبان فاطمیه دوم (فروردین 93) - ضریان قلب من، به قلب من سری بزن (شور)
حاج محمد رضا بذری - شام غریبان فاطمیه دوم (فروردین 93) - کجا برات گریه کنم تو که حرم نداری (شور)
حاج محمد رضا بذری - شام غریبان فاطمیه دوم (فروردین 93) - (روضه)
محمدرضا بذری - ولادت امام جواد علیه السلام - با یک نفر که این همه غوغا نمیشود (مدح)
محمدرضا بذری - ولادت امام جواد علیه السلام - من در خونه ی سلطان زانو زدم (شور)
محمدرضا بذری - ولادت امام جواد علیه السلام - شب عشق و شب شور و شبه بارونه (سرود)
محمدرضا بذری - ولادت امام جواد علیه السلام - روشن از روز است خیلی با مرامن (مدح)
محمدرضا بذری - ولادت امام جواد علیه السلام - دل منو بسته به نامش به نامش به نامش جواد (مدح)
محمدرضا بذری - ولادت امام جواد علیه السلام - ای که در راه علی کم رفتی (شور)
محمدرضا بذری - ولادت حضرت علی علیه السلام سال 93 - علی علی علی جان (مناجات)
محمدرضا بذری - ولادت حضرت علی علیه السلام سال 93 - مرو ای گدای مسکین (سرود)
محمدرضا بذری - ولادت حضرت علی علیه السلام سال 93 - قال النبی انا من علی (سرود)
محمدرضا بذری - ولادت حضرت علی علیه السلام سال 93 - عشق یک روح رفته در دو بدن (مدح)
محمدرضا بذری - ولادت حضرت علی علیه السلام سال 93 - مستم، حالم خرابه (سرود)
*