بررسی کاربرد مدیریت ریسک با استفاده از تکنیک EFMEA در صنایع پتروشیمی و نفت


بررسی کاربرد مدیریت ریسک با استفاده از تکنیک EFMEA در صنایع پتروشیمی و نفت
با توسعه و گسترش سیستم های حساس و بسیار پیچیده منجمله در بخش انرژی این ایده کاملاً بدیهی هست که با وضعیت ایمنی سیستم ها دیگر نمی توان به حوادث اجازه وقوع داد لذا سعی می شود که با هستفاده از متد ها و تکنیک های ابداعی برای شناسایی و ارزیابی پتانسیل وقوع خطر و کنترل اونها (ارزیابی و مدیریت ریسک) قبل از عملیات سیستم ها، امکان دستیابی به حد قابل قبولی از ایمنی فراهم گردد .


بیشینه سازی نرخ تولید سلولهای تولیدی دو و سه ماشینه با استفاده از روباتهای هایبرید
یکی از تکنیک های مدیریت ریسک زیست محیطی روش EFMEAمی باشد.


پایداری طبقه بندی بازده به مقیاس مدل FDH درحضور داده های نامطلوب
این روش، شیوه نظام ‌مندی برای شناسایی و اولویت ‌بندی اقدامات مورد نیاز درقبال حالات خرابی بالقوه پیش از وقوع اونها می باشد.


پنهان سازی قانون انجمنی حساس با کمترین اثر جانبی نامطلوب
اهداف این تحقیق بررسی مطالعات انجام شده در زمینه کاربرد سیستم EFMEA در صنایع پتروشیمی و نفت هست.


پیش بینی ارزش افزوده بخش صنعت ایران با استفاده از رگرسیون فازی و الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک
در جمعبندی بررسی های انجام شده اقدامات اصلاحی به عنوان نتیجه و ماحصل پیاده سازی این تکنیک عنوان شده هست که در واقع با پیشنهاد این اقدامات، نتایج مطالعات مربوطه از حالت یک موسسه مالي اطلاعاتی ایستا و کتابچه شناسایی ریسک های ساوقتی به یک عامل فعال و پیشرفته تبدیل می گردد.


طرح ریزی کیفی طراحی قطعات محصول جدید با توسعه بهینه کاوی قطعات محصولات رقبا


عدالت سازمانی، تعهد کاری و انگیزش کارکنان در سازمان های مردم نهاد استان گیلان (با رویکرد پویایی سیستم)


50 out of 100 based on 15 user ratings 790 reviews