مكانهاي عمومي


مكانهاي عموميمكانهاي عمومي
مکانهای عمومی
نادر ابراهیمی
نشر روزبهان

داستانهای آدمی که بدلیل سرخوردگی که در ایده آل هاش داشته تصمیم به انزوا میگیره اما بودن اون در مکانهای عمومی و موقعیتهای مردمی و اجتماعی نوعی تضاد و تقابل رو بهمراه داره....مانند باقی نوشته های نادر ابراهیمی با خوندنش خودتون رو تجربه میکنید وقتی که خودتون نیستید!50 out of 100 based on 25 user ratings 100 reviews