وضعیت  رؤیت پذیری هلال ماه شوال 1429


وضعیت  رؤیت پذیری هلال ماه شوال 1429وضعیت  رؤیت پذیری هلال ماه شوال 1429.
راهنماي عکاسي از آسمان شب (1)

رویت هلال ماه شوال، همیشه برای امت از رویت هلال ماه رمضان مهم تر بوده هست.
زیرا نشان دهنده ی عید سعید فطر و پایان ماه صیام هست.
.
راهنماي عکاسي از آسمان شب (2)
وضعیت  رؤیت پذیری هلال ماه شوال 1429
چندین قرن هست که منجمین در طول تاریخ، با فعالیت های رصدی و محاسباتی سعی در ارائه ی ضابطه ای داشته اند که بتوانند رؤیت پذیری هلال ماه را پیش بینی نمايند.
مدل ها و روشهای پیش بینی رؤیت پذیری هلال ماه از وقت بابل باستان شکل گرفتند و در دوره ی اسلامی با دقت و قوت بیشتری به راه خود ادامه دادند..
راهنماي عکاسي از آسمان شب (3)
اکنون با پیشرفتهای چشمگیری که در تمامی علوم مخصوصاً نجوم صورت گرفته هست، ارائه ی این ضابطه ها با دقت بسیار بیشتری امکان پذیر شده هست.
ولی اونچه باید بدان توجه نمود این هست که مدار ماه و شاخصه های رؤیت پذیری به اندازه ای پیچیده و گوناگون هست که همچنان در بعضی موارد پیش بینی رؤیت پذیری هلال با قطعیت ممکن نیست..
بارش شهابی چیست؟
از طرف دیگر منجمین سپس تجربه های بسیار توانسته اند معیارهایی برای رؤیت پذیری هلال ماه بدست بیاورند.
پیش بینی رؤیت هلال معمولا توسط همین معیار ها انجام می پذیرد.
ولی این معیار ها همیشه نتایج کاملا منطبق ارائه نمی نمايند و ممکن هست، پیش بینی هایی ارائه دهند که کمی با هم متفاوت باشند.
و این عامل دیگری هست که پیش بینی رؤیت پذیری هلال ماه را پیچیده تر می کند.
ما در این مقاله از دو معیار مدرن  با نام های «عوده» و «یالوپ» هستفاده می کنیم..
ماهواره ای در مرداب
در مرحله ی بعدی وجود فتواهای متفاوت، مسأله ی پیش بینی آغاز هلال ماههای قمری را بیش از پیش پیچیده می سازد..
ستاره اي جديد در آسمان!
و هلال ماه شوال امسال از همین هلال هایی هست که به راحتی نمی توان راجع به رؤیت پذیری اون در ایران حکم کرد..
روز جهاني نجوم چيست و چه روزي است؟
 .
تصویری خوف انگیز: آسمان تاریک دره مرگ

وضعیت هلال ماه شوال 1429.

طبق محاسبات منجمین و با هستفاده از معیارهای مختلف پیش بینیِ رؤیت پذیری، این هلال در شامگاه سه شنبه 29 رمضان، 9مهر ماه87 احتمالا از ایران یا تنها جنوب ایران با لوازم رصدی قابل رؤیت خواهد بود. ولی مشاهده ی این هلال با چشم غیر مسلح از ایران بسیار احتمال کمی دارد و تقریبا غیر ممکن هست.
نه تنها در ایران بلکه در عراق و شمال حجاز و همچنین در افغانستان و پاکستان هلال با چشم غیرمسلح قابل رؤیت نیست، بلکه تنها شاید با تلسکوپ مشاهده پذیر باشد.
ولی در کشورهای شمالی افریقا و همچنین جنوب حجاز در صورت مساعد بودن شرایط جوی با چشم بدون تلسکوپ، احتمال رؤیت هلال وجود دارد.. علت اینکه با قطعیت نمی توانیم راجع به هلال شوال امسال حکم کنیم این هست که این هلال در لحظه ی غروب خورشید دارای ارتفاع بسیار کمی از افق می باشد: کمتر از 2 درجه.
ولی از طرف دیگر این هلال به علت جدایی زاویه ی 15 درجه از خورشید و ضخامت هلال که حدود 2 % می باشد، وضعیت رؤیت پذیری اش بهتر می شود.. بنابراین، دو عامل معکوس همدیگر در باره ی این هلال عمل می نمايند: یکی ارتفاع پایین هلال، رؤیت اون را ناممکن می کند، ولی در عوض، جدایی زاویه ای و هلال ضخیم شرایط را برای رؤیت مساعد می نماید.
.
وضعیت هلال در افق غربی شامگاه 9 مهر ماه
وضعیت هلال ماه در افق غربی، شامگاه 9 مهرماه، در لحظه ی غروب خورشید: جدایی زیادی از خورشید ولی ارتفاع کم
 .

آغاز شوال.

با این اوصافت بر پايه معیار «عوده» هلال ماه شوال امسال در ایران با تلسکوپ و در بعضی نقاط دیگر جهان بدون تلسکوپ قابل رؤیت خواهدبود، و بر پايه معیار «یالوپ» این هلال تنها از جنوب ایران با تلسکوپ قابل رؤیت هست، و در بقیه ی ایران غیرقابل رؤیت..
این هلال در شامگاه سه شنبه 29 رمضان، 9 مهر مهر ماه87 احتمالا از ایران یا تنها جنوب ایران با لوازم رصدی قابل رؤیت خواهد بود.
ولی درباره مشاهده ی این هلال با چشم غیر مسلح از ایران احتمال بسیار کمی دارد و تقریبا غیر ممکن هست..
در نتیجه با وجود فتواهای متفاوت در این زمینه، آغاز ماه شوال به راحتی و قطعیت امکان پیش بینی ندارد. ولی ازاونجا که گویا تقویم رسمی ایران بر پايه رؤیت هلال با تلسکوپ در مرزهای جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده هست، احتمالا  هلال ماه در صورت مساعد بودن شرایط جوی در شامگاه 9 مهر با تلسکوپ در ایران یا حداقل در جنوب ایران، قابل رؤیت خواهد بود و  روز چهارشنبه 10 مهر ماه 1387 روز عید فطر خواهد بود.. . در اینجا نقشه هایی درباره ی پیش بینی رؤیت هلال بر پايه دو معیار با نام های «عوده» و «یالوپ» در شامگاه 9 و 10 مهر ماه، ارائه می گردد..  .

نقشه رؤیت پذیری هلال شوال 1429 بر پايه معیار «عوده».

وضعیت  رؤیت پذیری هلال ماه شوال 1429 بر پايه  معیار عوده
نقشه ی رؤیت پذیری هلال ماه در شامگاه 29 رمضان، 9 مهر ماه 87، بر پايه معیار «عوده»
در این تصویر رنگ قرمز نشان دهنده ی عدم امکان رؤیت به هیچ وجه می باشد.. رنگ سفید غیر قابل رؤیت، رنگ آبی رؤیت با چشم مسلح، رنگ صورتی رؤیت با چشم غیر مسلح و رنگ سبز نشاندهنده ی  امکان رؤیت هلال به آسانی می باشد.
همانطور که در تصویر دیده می شود، ایران در بخش آبی رنگ برنامه گرفته هست..
 .

نقشه رؤیت پذیری هلال رمضان 1429 بر پايه معیار «یالوپ».

وضعیت  رؤیت پذیری هلال ماه شوال 1429 در شامگاه 9 مهر ماه
نقشه ی رؤیت پذیری هلال ماه در شامگاه 29 رمضان، 9 مهر ماه 87، بر پايه معیار «یالوپ»
راهنمای نقشه:. A قرمز: قابل رؤیت با چشم غیر مسلح. B نارنجی: قابل رؤیت با چشم غیر مسلح در شرایط خوب رصدی. C کرم: قابل رؤیت با تلسکوپ. D زرد: قابل رؤیت با تلسکوپ در شرایط خوب رصدی. E زرد روشن: حد رؤیت. بقیه ی قسمتها که رنگ آمیزی ندارد، غیر قابل رؤیت هست و همانطور که دیده می شود، بغیر از جنوب ایران، بقیه ی مناطق ایران خارج از این بخش رنگی برنامه دارد و هلال ماه غیر قابل رؤیت می باشد..
وضعیت  رؤیت پذیری هلال ماه شوال 1429 در شامگاه 10 مهر ماه
نقشه ی رؤیت پذیری هلال ماه در شامگاه 30 رمضان، 10 مهرماه 87،  بر پايه معیار «یالوپ». همانطور که در این نقشه دیده می شود، ایران در شامگاه چهارشنبه  10 مهر ماه، میان بخش قرمز رنگ برنامه دارد و هلال ماه به راحتی با چشم غیر مسلح قابل رؤیت می باشد..  .

منابع:.

http://www.icoproject.org/.

http://www.phys.uu.nl/~vgent/islam/islam_lunvis.htm. تألیف و ترجمه:.

ا.م.گمینی.  .

نظرات کاربران

50 out of 100 based on 15 user ratings 640 reviews