ترس و انزوا در نمایشنامه‌های پینتر


ترس و انزوا در نمایشنامه‌های پینتر
این پایان‌نامه به درونمایه‌های ترس و انزوا در نمایشنامه‌های هارولد پینتر می‌پردازد.


مطالعه‌ای در باره پنج نمایشنامه و دو شعر از آثار ویلیام باتلرییتس
نخست بر زمینه‌های اجتماعی و تاریخی و فلسفی نمایشنامه‌نویس تاکید شده هست تا رابطه‌ی بین دلبستگی و نگرش شخصی پینتر و سرچشمه‌های ترس و انزوا در شخصیت‌های نمایشنامه‌های او کشف گردد.


آزمون بسندگی مکالمه
بررسی نمایشنامه‌های پینتر نشان می‌دهد که دوره‌ای که در اون می‌زیسته هست و پیشرفته‌های اجتماعی و فن‌آوری و همچنین جنبش‌های فلسفی وقت او در تعیین گونه‌های شخصیت‌هایی که آفریده، نقش سترگ داشته هست .


بهبود قرائت انگلیسی بعنوان زبان دوم با استفاده از داستانهای انگلیسی و فارسی
از این رو این پایان‌نامه اثر ویانگر جامعه و ارگان‌های اجتماعی گوناگون بر شخصیت‌ها را به تصویر می‌کشد.


فلسفه یاس و بدبینی در شعر تی.اس .الیوت و فروغ فرخزاد
سپس ریشه‌های روانشناختی ترس و انزوا در رفتار شخصیت‌ها را می‌کاود.


ویلیام موریس و جامعه قرون وسطائی
در پایان گونه‌ی زبانی را که شخصیتها به کار می‌گیرند در مقام منبعی ترس‌انگیز و عاملی انزواگر بررسی می‌شود.


بررسی رابطه بین قرائت انگلیسی و فارسی
هر چند هدف اصلی این بررسی بر ساختن پلی مابین رهیافتهای فلسفی و روانشناختی و زبانشناختی هستوار بوده هست ، اما سایر رهیافتها نادیده گرفته نشده‌اند.


ارتباط بین درک بیان و درک مطلب در آزمون انگلیسی 107 در دانشگاه شیراز


درک واجها و فرضیه تجزیه و تحلیل مقابله‌ای "کم تفاوت " و "پرتفاوت "


50 out of 100 based on 35 user ratings 1060 reviews