طراحی وشبیه سازی مبدل ارتباط دهدنده بین انرژی باد خودرو برقده وشبکه


طراحی وشبیه سازی مبدل ارتباط دهدنده بین انرژی باد خودرو برقده وشبکه
افزایش نگرانی ناشی از گرمایش جهانی و تولید گاز‌های سمی مثل co2 در جهان بوسیله منابع سوخت-های فسیلی توجه متخصصین را به سمت هستفاده از انرژی‌های جایگزین مانند: انرژی‌های نو برای وسایل نقلیه جلب کرده هست.


رسوب الکتروشیمیائی نانو پوشش های خود تمیز شونده دی اکسید تیتانئوم - گرافن
انرژی های نو مثل انرژی آب، باد، خورشیدی و 000 می‌باشد.


مدلسازی شبکه ارزش مشتری با رویکرد تئوری شبکه‌های پیچیده
این تحقیق روی انرژی ‌باد و هستفاده از این انرژی برای خودرو‌های برقی متمرکز شده هست.


ایجاد پوشش TiN به روش PACVD بر روی فولاد زنگ نزن آستنیتی و بررسی خواص فرسایشی آن
ولی انرژی باد به دلیل اینکه غیر قابل پیش-بینی می‌باشد، باید از بارهایی هستفاده شود که در وقتی که باد می‌وزد اون را ذخیره کرد.


تحلیل پایداری دینامیکی یک شفت دوار با اثرات تحریک پایه
ماشین‌های برقی از این نمونه بارها می‌باشند.


تحلیل دینامیکی ورق کامپوزیتی شناور در آب با در نظر گرفتن اثر رطوبت
نیاز به تبدیل توان الکتریکی از حالت‌های مختلف به یکدیگر و همچنین اتصال اون در صنعت امروز انکار ناپذیر هست.


توسعه مدل مسئله مکان یابی هاب با تجدید نظر در تابع هدف بر مبنای صرفه جویی اقتصادی جریان
وجود منابع الکتریکی با مشخصات خروجی غیر قابل تغییر و در عین حال، بارهای الکتریکی با ولتاژ و فرکانس متفاوت با منابع موجود، این نیاز را بیشتر توجیه می‌کند.


ایجاد تغیئر شکل هایی با معادلات مشخص در ورق کامپوزیتی با استفاده از آلیاژ حافظه دار
بار‌ها به ولتاژ dc متغیر یا ولتاژ ac با دامنه و فرکانس قابل تنظیم نیاز دارند.


طراحی و ساخت مگنتو ریومتر دورانی برای بررسی سیال مگنتورئولوژیکال
منابع الکتریکی dc با سطح ولتاژ dc ثابت و منابع الکتریکی ac با ولتاژ و فرکانس ثابت نمی‌توانند به طور مستقیم برای تغذیه بارها به کار روند.

در نتیجه باید از مبدل‌هایی جهت تغییر دامنه یا فرکانس خروجی منابع و تنظیم اونها برای بار، هستفاده شود.

عبور توان عمومأ از سمت شبکه به سمت بار می‌باشد.

با این حال در مواردی که ژنراتور به شبکه متصل شده هست عبور توان معکوس می‌شود.

به عنوان مثال در سیستم توربین بادی که به شبکه متصل شده هست، عبور توان از توربین بادی ( به عنوان منبع ورودی ) به سمت شبکه ( به عنوان یک بار ac )یا یک خودرو برقی (به عنوان یک بار dc ) می-باشد.

و این امر می‌تواند برعکس نیز کار کند .

یعنی خودرو برق‌ده (v2g )به عنوان یک منبع dc توان را به سمت شبکه (به عنوان یک بار ac ) عبور دهد.

در واقع در برخی از سیستم‌ها با توجه به شرایط کاری ، عبور توان معکوس می‌باشد.

در مبدل‌های ac/ac توان ورودی از یک منبع سه فاز مانند شبکه سراسری برق با فرکانس خط ثابت 50 یا 60 هرتز گرفته می‌شود.

بار خروجی نیز می تواند موتور الکتریکی و یا هر بار سه فاز دیگر باشد.

مشخصات خروجی سیستم از قبیل ولتاژ، جریان و فرکانس توسط بار معین می‌گردد.

در سال‌های اخیر با توجه به فراوانی در دسترس بودن منابع سه فاز و همچنین کاربرد بسیار بارهای الکتریکی سه فاز، مبدل‌های ac/ac سه ‌فاز رشد بسیار داشته‌اند.

به همین دلیل مطالعاتی برای بهبود عملکرد، کاهش هزینه، حجم و افزایش قابلیت‌های تبديل ارائه شده هست.

در این تحقیق یک تبديل سه‌فاز با نه سوئیچ ارائه شده هست که قابلیت عبور توان به صورت دو طرفه دارد.

به علاوه در پایانه ورودی، امکان تنظیم ضریب توان با مقدار واحد وجود دارد.

در فصل‌های بعد مشخصات تبديل و عملکرد اون را توضیح می-دهیم.

همچنین نحوه کلید‌زنی و طراحی بخش کنترل پایانه‌ها و تنظیم ولتاژ لینک ارائه می‌شود.

سپس نتایج شبیه‌سازی انجام شده آماده ‌است.


نمایه ها:


65 out of 100 based on 60 user ratings 685 reviews

تحلیل رفتار دینامیکی و پایدارسازی یک میکروتئر FGP با استفاده از تحریک پیزوالکتریک
اثر محیط مایع بر ویژگیهای نانو ذرات کبالت ساخته شده به روش کند و سوز لیزری
تحلیل استاتیکی صفحات کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله های کربنی با استفاده از روش مربعات تفاضلی
تحلیل دینامیکی مکانیزم لنگ و لغزنده V شکل در موتور های احتراق خارجی
سنتز شیشه‌ی زیست فعال رسانش دارو در سیستم SiO2-CaO-P2O5 به روش الکتروریسی و بررسی خواص بایواکتئویته‌ی آن
بررسی خواص مقاومت به سایش و خوردگی پوشش نانوساختار ایجاد شده به روش اکسیداسیون ریزجرقه (MAO) پس از عملیات نانوبلوری کردن مکانیکی سطح اولیه آلی
Converting Source ASCII Files to JPEGs
Disable Eclipse warning about generated html?
Looking to Create Custom Domain Specific Language that Outputs HTML
How to post the selections of an HTML List Box with multiple selected values
Tomcat: playing audio
How Do I Generate Random Identicons? [closed]
How would one make it so that divs do not stack upon one another based on browser window size or screen resolution when divs are floated to the left?
Click on CSV file link within an iframe opens in Browser (IE6) instead of MS Excel
Seek utility that formats html code [closed]
how to convert from html number to symbol?
*