ارزیابی جغرافیایی طرح جامع شهر مرند


ارزیابی جغرافیایی طرح جامع شهر مرند
این رساله در 5 فصل به شرح ذیل می‌باشد: فصل اول: کلیات طرح، روش تحقیق، ضرورت مسئله و اهداف مسئله، و...


برنامه ریزی توسعه فضایی شهرستان بناب (مطالعات منطقه‌ای)
و فرضیه‌ها، با توجه به موضوع رساله تدوین شده هست .


بررسی تطبیقی بازتابهای فضایی سیاستهای جذب توریسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی (مورد بابلسر)
فصل دوم: مبانی نظری، که شامل روش‌ها و دیدگاه‌ها و تکنیک‌ها هست که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در طول تحقیق رساله از اونها به خوبی هستفاده شده هست .


بررسی و ارزیابی بازسازی شهر دهلران
فصل سوم: پیشینه برنامه‌ریزی در ایران و اشاره اجمالی به جهان هست .


آشکارسازی تغییرات ژئومورفولوژیکی و کاربری اراضی خورموسی(بندر امام خمینی و ماهشهر) با استفاده از ‏‎RS‎‏ و ‏‎GIS‎‏
در این فصل الگوهای رایج برنامه‌ریزی شهری در ایران و همچنین اهداف از الگوها و همراه با موفقیت نارسایی اون آورده شده، در ضمن چون مدیریت شهری هم در ارتباط با طرح‌های شهری برنامه گرفته انواع مدیریت شهری نیز در این فصل گنجانده شده هست .


برنامه‏‎‎‏ریزی فضایی مسکن: مطالعه موردی شهر مراغه
فصل چهارم، ارزیابی جغرافیایی طرح جامع مرند، در این فصل با معرفی اجمالی شهر مرند اهداف و پیشنهادات طرح را با واقعیتهای موجود سنجیده و میزان شکست و موفقیت اون مشخص گردیده هست .


بافت شناسی جغرافیای محلات قدیمی بیرجند جهت احیاء و پیشگیری از فرسودگی
فصل پنجم: آزمون و ارائه پیشنهادات در چارچوب فرضیه‌های مطرح در فصل اول هست .


نقش توریسم در توسعه نواحی روستایی پیرامون شهرها و ارائه مدل استراتژیک (نمونه، موردی: دهستان لواسان کوچک)
دراین فصل با توجه به مطالبی که در طول تحقیق ذکر شده به آزمون فرضیه پرداخته شده و جهت بهبود و منع مسائل شرکت (طرح‌های جامع شهری) پیشنهاداتی ارائه شده هست .


بررسی و مطالعه هیدرواقلیم حوضه آبریز سیمینه رود با تأکید بر سیل خیزی65 out of 100 based on 20 user ratings 1195 reviews