تاثیر تدریس متنهای تقابلی و انتقالی بر درک شنیداری دانشجویان ایرانی


تاثیر تدریس متنهای تقابلی و انتقالی بر درک شنیداری دانشجویان ایرانی
همواره مدرسین و متخصصین امر زبان برای تدریس مهارتهای زبانی (درک شنیداری، توانایی تکلم، توانایی خواندن، و نوشتن) با مشکلات بسیاری مواجه بوده‌اند.


تنوع پذیری در زبان دوم: کاوشی در نقش جنسیت در کارکرد فعلیت انگیخته بیانی زبان خارجی فراگیران
یکی از مهمترین و پايه ی‌ترین مهارتها، تدریس درک شنیداری می‌باشد که تا بحال برای تدریس موثر اون بحثهای فراوانی صورت گرفته هست و در نتیجه روشها و تمرینهای مختلفی ارائه شده هست .


شگردهای اتوبیوگرافی و بازنویسی متن در دو رمان سدی در برابر اقیانوس آرام و عاشق مارگریت دوراس
از جمله روشهای موفق، تدریس متنهای تقابلی و انتقالی به منظور افزایش درک شنیداری دانشجویان زبان بوده هست .


نمود جنسیت در کتاب‌های درسی آموزش انگلیسی به عنوان زبان خارجی: بررسی کتاب‌های درسی دوره دبیرستان ایران
تمام مدرسین و دانشجویان زبان با اینگونه متنها آشنا هستند و به کرات توسط مدرسین زبان تدریس شده‌اند ولی تا بحال هیچ تحقیقی به منظور تعیین میزان تاثیر اینگونه متنها بر درک شنیداری صورت نگرفته هست .


تاثیر جنسیت در {هگینگ}: بررسی اولیه ابزار مخفف‌سازی در بخش مباحثات کاربردی مقالات زبان‌شناختی
تحقیق حاضر بدین جهت صورت گرفت که به سئوالات ذیل جواب دهد: 1)آیا می‌توانیم با تدریس متنهای تقابلی و انتقالی درک شنیداری یادگیرندگان را بر روی یک تست هستاندارد تقویت کنیم؟ 2)آیا سطح زبانی، ارتباطی با تقویت درک شنیداری یادگیرندگان بر روی یک تست هستاندارد با توجه به تدریس متنهای تقابلی و انتقالی دارد؟ 95 دانش‌آموز سال اول رشته زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد اسلامی اراک که برای درس فرمود و شنود "2" ثبت‌نام کرده بودند، با توجه به نمراتشان بر روی یک تست تعیین سطح زبانی (CELT، تست زبان انگلیسی فراگیر) به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم‌بندی شدند.


ترجمه اسامی خاص در رمان های نوجوانان
قبل از شروع تدریس ، به منظور مطمئن شدن از یکسان بودن هر دو گروه از لحاظ دانش زبانی و بلاخص درک شنیداری، F تست و T تست بر روی انحراف معیار و میانگین نمرات صورت پذیرفت .


مطالعه ی زبان-معناشناختی نگاه در پایتخت اندوه اثر پل الوار
سپس به دانشجویان گروه آزمایش متنهای تقابلی و انتقالی و به دانشجویان گروه کنترل کتاب English 900 (جلد 4 و 5) برای یک ترم دانشگاهی تدریس گردید.


مصلح البشر الامام المنتظر (ع) فی الشعر العراقی الحدیث
در آخر ترم، بخش شنیداری تست CELT فرم B از تمام دانشجویان امتحان گرفته شد و به منظور قبول و یا رد فرضیه‌های تحقیق فرمولهای T-Test و ANOVA Two-Way بکار گرفته شد.


خیانت به شهرزاد:ابهام‌زدایی و واسازی اسطوره در رمان شیمر نوشته جان بارت خوانشی دمانی
با توجه به نتایج حاصل، دانشجویان گروه آزمایش نمرات بسیار بالاتری نسبت به دانشجویان گروه کنترل کسب کردند.

همچنین ارتباط بین روشهای تدریس درک شنیداری و سطح زبانی دانشجویان بسیار شاخص بود.
85 out of 100 based on 65 user ratings 1015 reviews