سینما (فیلم سینمایی) به عنوان ابزار آموزشی در کلاسهای آموزش زبان

بررسی فضای قرون وسطی در گوژپشت نتردام
بررسی و تحلیل مخاطب‌شناسی امیرالمومنین در خطبه‌های 3، 27و 182 نهج البلاغه
کاربرد اسطوره در ادبیات مقاومت فلسطین بعد از سال 1967 با بررسی موردی عزالدین مناصره
Du nouveau roman a la grammaire: djinn: un trou rouge entre les paves disjoints d alain robbe-grillet
A cross-comparative dtudy between two textbook series in terms of the presentation of politeness
بررسی اگزیستانسیالیستی بیگانگی در اشعار تی.اس.الیوت
ارتباط بین الگوهای شخصیتی افراد و عملکرد آنان در مهارت های تولیدی و ادراکی آزمون IELTS
میزان بکارگیری تئوری هوشهای چندگانه در مواد و مطالب درسی
هدف خواندن، جنسیت و یادگیری تصادفی گرامر به هنگام خواندن
باز آفرینی اسطوره در آثار بهرام بیضایی
نقش داده های مثبت و منفی در یادگیری ساختار صامت /L/ زبان انگلیسی به وسیله فارسی زبان
المقارنه بین النظم و الاثر فی شرح الفیه سلک الدّرر فی نظم الاثر
البدیع فی الصحیفه الکامله السجادیه (من الدعاء الاول الی الدعاء السابع عشر)
*