علل تاثیرگذار بر ثبات و یا تغییر در ساختار حکومتی ترکیه


علل تاثیرگذار بر ثبات و یا تغییر در ساختار حکومتی ترکیه
ترکیه ازسال 1923یعنی تاسیس جمهوری جدید به رهبری کمال آتاتورک به سمت کشوری سکولار و لائیک پیش رفت .از این سال ثبات سیاسی مبتنی برلائیسیسم در این کشور حاکم شد.


بررسی تطبیقی سرقت توسط اطفال در ایران و انگلستان
.در بررسی به عمل آمده مشخص گردید که حداقل دو عامل بوروکراسی وعامل ارتش باعث ایجاد ثبات سیاسی درترکیه بوده هست .اما ازسال 1995 یعنی وقت حضور نجم الدین اربکان تا حدودی اسلام گرایان ساختار سیاسی این کشور را دستخوش تغییرکرده بالاخص ازسال2002به بعد یعنی با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه عامل مذهب (اسلام ) باعث ایجاد تغییر در ساختار حکومتی ترکیه شده و اسلام گرایان توانسته اند به عنوان یکی از اضلاع مثلث قدرت در برابر نظامیان و سکولارها برنامه گیرند..


تبیین و بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی فنی کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان
به نظر می رسد اقبال عمومی و رضایت امت ترکیه ازسیاستهای اقتصادی و بین المللی حزب عدالت و توسعه و ضعف و مشکلات درونی کمالیست ها دراین کشور باعث گردد تا اسلام گرایان درآینده ترکیه نقشی پايه ی داشته باشند .


برنامه‌ریزی توسعه پایدار توریسم شهرستان شبستر با استفاده از GIS
که البته داشتن 326 کرسی از550کرسی پارلمان نیز موید این امر می باشد.


وضعیت حقوقی معامله مؤخر بر قولنامه از سوی بایع


شیوه‌های جبران خسارت معنوی آرای دادگاهها


85 out of 100 based on 85 user ratings 235 reviews