تأثیر مصرف پسته خام بر سطح چربی و قند خون فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

بررسی تأثیرات فعالیت بدنی بر میزان غلظت های IL_1B,TNF_a در هیپوکامپ مغزی به دنبال کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول در موش صحرایی
مقایسه اثر سه دوز خوراکی میدازولام بر کاهش میزان اضطراب جداسازی اطفال از والدین
بررسی تاثیر مواجه زودرس بالینی در آموزش پزشکی
بررسی نقش فاکتور رشد عصب در اثربخشی استرس ناشی از شنای اجباری بر فعالیت محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی سهندی (Salvia Sahandica) برروی تشنج های ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری
القای تشکیل فیبرهای آمیلوئیدی در لیزوزیم سفیده تخم مرغ و بررسی نقش پلی فنلها در تشکیل یا مهار آن
بررسی میزان کارائی فرآیند ازن و کربن فعال مگنیتی در حذف آنیلین از فاضلاب
بررسی عصاره الکلی دانه کرفس بر تشنجات صرعی ناشی از کیندلینگ پنتیلن تترازول در موش سوری
بررسی میزان موفقیت مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده(از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)
ویژگیهای بالینی مراقبتهای تسکینی در مبتلایان به بیماری پارکینسون پیشرفته
بررسی نقش معنویت و مراقبت معنوی از بیماران از دیدگاه پرستاران و دانشجویان پرستاری
بررسی سن بارداری در مادران مصرف کننده و غیر مصرف کننده مکمل های بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سبزوار سال 90
بررسی میزان مصرف انرژی در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و ارائه راهکارهای مدیریتی
*