درمان گزیدگی با افعی یا دیگر مارهای سمی

بررسی بیماری زونا در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیماری های عفونی و گرمسیری یزد در سال های 1383-1378
بررسی اثر جریان میکروالکتریک بر التیام زخم باز پوست خرگوش
طیف بیماری های پوستی در مناطق روستایی شهرستان همدان در سال 1380
استفاده از آنتی ژن های 18 و 36 کیلودالتونی مایکوباکتریوم لپره برای تشخیص نمونه بیماران مبتلا به جذام با روش مولکولی ‏‎PCR‎‏
دیابت و پوست
درمان کلاپس ریه کودکان به روش غیر تهاجمی
اثر ویتامین ‏‎A‎‏ بر زیست - فراهمی آهن نان لواش در سلولهای ‏‎Caco-2‎‏
مقایسه اثر بخشی دو روش سم زدایی در بیماران وابسته به تریاک
ارزیابی عوامل خطر و پیامدهای اعمال جراحی مجدد پیوند عروق کرونری
میزان عاری از سنگ شدن در سنگهای حالبی پس از سنگ شکنی برون اندامی
تاثیر ناندرولون دکانوات بر سطح سرمی لیپید و لیپوپروتئین ‏‎(a)‎‏ و ایزوفرم های آن در بیماران تحت همودیالیز
بررسی نتایج کاربرد میتومایسین در عمل داکریوسیستورینوستومی و لزوم نمونه برداری از کیسه اشکی
مرگ و میر و سپسیس در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان امام خمینی ارومیه
In Qt4 is there a way to know from inside a widget if the focus has been lost?
How to block execution of same exe file already running?
QT 4.5 - Changing the selection marquee for QGraphicsItem
Accessing Qt widget from different thread
Filling the parent with Qt widgets
PySide Qt4 widget exchange in a hboxlayout
QCheckbox/QRadioButton line wrap Qt4.6.0
Most elegant/safe/easy solution to store and edit (GUI) a directory-like tree structure?
Qt Application Customization
QsciScintilla marker background color
*