دوستان یک نصیحت برادرانه بهتون بکنم
اونم اینه که برایه گرفتن کرک یا سریال نامبر به سایته کرکز نرید
چون ویروسی شده خفن
البته خیلی وقته ها اما این جدیدا حاله کامپیوتره منو حسابی گرفت .