محاسبه فاصله ستارگان


محاسبه فاصله ستارگانتعیین فاصله ستارگان از ما به دو روش کلی تقسیم می‌‌شود:

*1-مستقیم:در این روش از اختلاف منظر ( همان روشی که ما با دو چشممان فاصلهٔ اجسام را تعیین میکنیم و سه بعدی می‌‌بینیم) استفاده می‌‌شود. برای استفاده از این روش مکان ستاره را به دقت تعیین کرده و در 6 ماه بعد که زمین 2 ای یو جا به جا شده (با چشم پوشی از حرکت خود خورشید) دوباره مکان ستاره را به دقت اندازه میگیرند و اختلاف زاویه‌ای آن دو را مساوی با یک تقسیم بر فاصله بر حسب پارسک میگزارند بدین ترتیب چنین به دست می‌‌آید: فاصلهٔ ستاره بر حسب پارسک = اختلاف منظر/1 البته این روش تنها برای ستارگان نزدیک مورد استفاده است زیرا دقت تلسکوپ های زمینی به علت جو و فضایی های کنونی به علت کوچکی بیش از 0.001 ثانیه قوس نیست. برای تعیین فاصلهٔ ستارگان از زمین روش مثلث بندی نیز مشهور است ولی به شرط این که ستارگان نزدیک را بخواهیم با آن مورد مطالعه برنامه دهیم...نام گذاری ستارگان

1:

ممنون
ولی به نظرم تکراریه


سازه هایی از ماکارونی

2:

آخه عزيز گشتم ببينم تو اين انجمن هست ديدم نيس
اگه تكراري باشه به بزرگيتون ببخشين تا اومدن مدير و ترش كردنش


85 out of 100 based on 45 user ratings 595 reviews