دیه زبان _ دیه دندان


دیه زبان _ دیه دندان


/ کليپ دیه زبان _ دیه دندان
دیه زبان _ دیه دندان
• زمان : 6:46
صدای قانون _ بیان قوانین جزایی _ ماده 368 تا 395 دیه اعضا بدن _ دیه زبان

دوشنبه، 24
85 out of 100 based on 45 user ratings 1195 reviews