قبل از شروع-قسمت دوم


قبل از شروع-قسمت دوم


/ کليپ قبل از شروع-قسمت دوم
قبل از شروع-قسمت دوم
• زمان : 19:24
يک روز مانده به شروع جنگ جواني به نام محسن به همراه مردي به نام رحيمي که هر کدام براي کاري وارد خرمشهر شده اند ناخواسته وارد جنگ مي شوند که....
نمایش رادیوئی قبل از واقعه کاری از شبکه رادیو تهران

يکشنبه، 10
85 out of 100 based on 45 user ratings 895 reviews