شام غریبان محرم 91: امان امان حسین حسین جان امان از این شام غریبان / مهدی مختاری


شام غریبان محرم 91: امان امان حسین حسین جان امان از این شام غریبان / مهدی مختاری


/ کليپ شام غریبان محرم 91: امان امان حسین حسین جان امان از این شام غریبان / مهدی مختاری
شام غریبان محرم 91: امان امان حسین حسین جان امان از این شام غریبان / مهدی مختاری
• زمان : 10:44
نوحه / دانلود مداحی محرم 1391 – مهدی مختاری، کانون رهپویان وصال

جمعه، 10
85 out of 100 based on 75 user ratings 1375 reviews

حاج مهدی مختاری - شب بیست و دوم محرم 95 -روضه پایانی
حاج مهدی مختاری - شب بیست و سوم محرم 95 -روضه
حاج مهدی مختاری - شب بیست و سوم محرم 95 -وصیت مادرمون بود (زمینه)
کربلایی حسن جعفری - شب بیست و سوم محرم 95 -فدای صحن تو بشه بانو (شور)
کربلایی حسن جعفری - شب بیست و سوم محرم 95 -زير چتر نگاهت جا دارم(شور)
حاج مهدی مختاری - شب بیست و سوم محرم 95 - اینکه سمت نگاهش به قتلگاه افتاد(واحد)
حاج مهدی مختاری - شب بیست و سوم محرم 95 - زندیگمو دست تو دادم عشق رو از شیر مادر گرفتم(واحد زیبا)
کربلایی حسن جعفری - شب بیست و سوم محرم 95 -هر کجا برم آقا هوای روضه هاتو دوست دارم(واحد)
کربلایی حسن جعفری - شب بیست و سوم محرم 95 - با پرچم وبوی تربت رنگ و رو گرفتم (واحد)
کربلایی حسن جعفری - شب بیست و سوم محرم 95 -من اهل کربلام(شور)
کربلایی حسن جعفری - شب بیست و سوم محرم 95 -به خدا خیلی نزدیکه وعده های روز موعود(شورزیبا)
کربلایی حسن جعفری - شب بیست و سوم محرم 95 - ذکر خیر تو مشق شب ام ارباب،نوکرو دریاب (شور)
کربلایی حسن جعفری - شب بیست و سوم محرم 95 -به تو سلام ميدم(روضه پایانی)
حاج مهدی مختاری - شب بیست و سوم محرم 95 - مدح امیر المومنین
*