شب 2 : ای مرا از لحظه میعاد تاج سر حسین


شب 2 : ای مرا از لحظه میعاد تاج سر حسین


/ کليپ شب 2 : ای مرا از لحظه میعاد تاج سر حسین
شب 2 : ای مرا از لحظه میعاد تاج سر حسین
• زمان : 07:16
واحد

جمعه، 30 دی
85 out of 100 based on 65 user ratings 415 reviews

حاج حسین سیب سرخی - شب 28 صفر 92 - دیگه با بهشت چیکار داره (شور)
حاج حسین سیب سرخی - شب 28 صفر 92 - یه عمر خدایا گریه کردم (زمینه)
حاج حسین سیب سرخی - شب 28 صفر 92 - روضه امام حسن مجتبی (ع)
حاج حسین سیب سرخی - شب 29 صفر 92 - گفتم علی مدد قلمم (مدح)
حاج حسین سیب سرخی - شب 29 صفر 92 - از عالم سری حسین دل می بری (واحد)
حاج حسین سیب سرخی - شب 29 صفر 92 - می روم و نمی رود از سر من هوای تو (واحد)
حاج حسین سیب سرخی - شب 29 صفر 92 - سپر کردی به تیغ و تیر و نیزه پیکر خود را (واحد)
حاج حسین سیب سرخی - شب 29 صفر 92 - ای به روی قلب من نقش کف پای تو (شور)
حاج حسین سیب سرخی - شب 29 صفر 92 - هر جا باشم روضتو می گیرم (شور)
حاج حسین سیب سرخی - شب 29 صفر 92 - همیشه یه رسم دم آخر (شور)
حاج حسین سیب سرخی - شب 29 صفر 92 - حسین جانم حسین جانم (زمینه)
حاج حسین سیب سرخی - شب 29 صفر 92 - آقایی کریم اجازه نمی دهد (روضه)
حاج حسین سیب سرخی - وفات حضرت معصومه (س) - دم ما و قصه ی زلف تو (شور و مدح)
حاج حسین سیب سرخی - وفات حضرت معصومه (س) - وسط روضه تو قد کشیدم (شور)
*