سید مجید بنی فاطمه - شب سوم محرم 94 - من از غصه دوری تو می میرم (شور)


سید مجید بنی فاطمه - شب سوم محرم 94 - من از غصه دوری تو می میرم (شور)


/ کليپ سید مجید بنی فاطمه - شب سوم محرم 94 - من از غصه دوری تو می میرم (شور)
سید مجید بنی فاطمه - شب سوم محرم 94 - من از غصه دوری تو می میرم (شور)
• زمان : 7:14
دانلود مداحی های محرم 94 - دانلود مداحی های حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم محرم 94
منبع: چادر خاکی

يکشنبه، 26 مهر
85 out of 100 based on 65 user ratings 1315 reviews

سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم محرم 95 - بسم الله و بالله (زمینه)
سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم محرم 95 - بخش دوم روضه
سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم محرم 95 - بخش اول روضه
سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم محرم 95 - روضه حضرت عبدالله بن الحسن (ع)
سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم محرم 95 - میون این همه نیزه منم رو سینه ات افتادم (روضه)
سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم محرم 95 -بسم الله و بالله و علی مله رسول الله (زمینه اول)
سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم محرم 95 - با بیرق سیاه راه افتادم با گریه و آه راه افتادم (زمینه جدید)
سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم محرم 95 - دیگه طاقت ندارم توی خیمه بمونم (شور جدید)
سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم محرم 95 - رسیدم به غم خانه ات دلم گشته (نوحه جدید)
سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم محرم 95 - نداری غیر گناه خاطره ی بهتری از من (شور جدید)
سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم محرم 95 - دلم قرصه تا وقتیکه پای روضه ات سرم گرمه (واحد جدید)
سید مجید بنی فاطمه - شب ششم محرم 95 - به دنیای بی محرم فکر کردی (شور جدید)
سید مجید بنی فاطمه - شب ششم محرم 95 - نداری غیر گناه خاطره ی بهتری از من (شور جدید)
سید مجید بنی فاطمه - شب ششم محرم 95 - خدا اگه دوستم نداشت (واحد جدید)
*