بیانات رهبر معظم انقلاب در افتتاحیه کنفرانس بیداری اسلامی


بیانات رهبر معظم انقلاب در افتتاحیه کنفرانس بیداری اسلامی


/ کليپ بیانات رهبر معظم انقلاب در افتتاحیه کنفرانس بیداری اسلامی
بیانات رهبر معظم انقلاب در افتتاحیه کنفرانس بیداری اسلامی
• زمان : 42:52
بیانات رهبر معظم انقلاب در افتتاحیه کنفرانس بیداری اسلامی در تاریخ26/ 06/1390

يکشنبه، 27
85 out of 100 based on 65 user ratings 1165 reviews