شعر خوانی ق7: اهورا ایمان، اعلا، ریحانه رسول زاده، سلیمانی، احتشامی، علیدوستی، حضرتی، عبدالجبار کاکایی


شعر خوانی ق7: اهورا ایمان، اعلا، ریحانه رسول زاده، سلیمانی، احتشامی، علیدوستی، حضرتی، عبدالجبار کاکایی


/ کليپ شعر خوانی ق7: اهورا ایمان، اعلا، ریحانه رسول زاده، سلیمانی، احتشامی، علیدوستی، حضرتی، عبدالجبار کاکایی
شعر خوانی ق7: اهورا ایمان، اعلا، ریحانه رسول زاده، سلیمانی، احتشامی، علیدوستی، حضرتی، عبدالجبار کاکایی
• زمان : 00:34:19
شعر خوانی شعرا ( اهورا ایمان، افشین اعلا، ریحانه رسول زاده، روشن سلیمانی، خسرو احتشامی، همایون علیدوستی، محمد جوا حضرتی، عبدالجبار کاکایی) در محضر رهبر معظم انقلاب/ مجموعه مهر و ماه، گزیده دیدار شاعرا

دوشنبه، 28
85 out of 100 based on 75 user ratings 1075 reviews