الحصری-سلیمی؛ سوره قصص


الحصری-سلیمی؛ سوره قصص


/ کليپ الحصری-سلیمی؛ سوره قصص
الحصری-سلیمی؛ سوره قصص
• زمان : 01:18:43
دانلود ترتیل قرآن کریم همراه با ترجمه گویا + مشخصاتی از سوره: ترتیل: خلیل الحصری، ترجمه صوتی: عباس سلیمی، بر اساس ترجمه ی قرآن استاد حسین انصاریان

شنبه، 8
85 out of 100 based on 65 user ratings 715 reviews