فرمایشات امام در جمع اساتید و گروهی از دانشجویان تبریز و تهران 1/10/1358


فرمایشات امام در جمع اساتید و گروهی از دانشجویان تبریز و تهران 1/10/1358


/ کليپ فرمایشات امام در جمع اساتید و گروهی از دانشجویان تبریز و تهران 1/10/1358
فرمایشات امام در جمع اساتید و گروهی از دانشجویان تبریز و تهران 1/10/1358
• زمان : 29:46
مجموعه سخنرانی های امام خمینی رحمة الله علیه
به صورت تصویری

پنجشنبه، 21
85 out of 100 based on 55 user ratings 655 reviews