حجة الاسلام انصاریان-تفسیر سوره مبارکه یوسف(ع)-تعبیر احکام حکومت در قرآن کریم


حجة الاسلام انصاریان-تفسیر سوره مبارکه یوسف(ع)-تعبیر احکام حکومت در قرآن کریم


/ کليپ حجة الاسلام انصاریان-تفسیر سوره مبارکه یوسف(ع)-تعبیر احکام حکومت در قرآن کریم
حجة الاسلام انصاریان-تفسیر سوره مبارکه یوسف(ع)-تعبیر احکام حکومت در قرآن کریم
• زمان : 27:29
حجة الاسلام انصاریان-تفسیر سوره مبارکه یوسف(ع)-تعبیر احکام حکومت در قرآن کریم

شنبه، 14
85 out of 100 based on 45 user ratings 1195 reviews

آیت الله مصباح یزدی-جلسه بیست و یکم: صبر و شکیبایی، یا دعا و تضرع (92/05/09-دفتر مقام معظم رهبری)
آیت الله مصباح یزدی-جلسه بیست و دوم: خویشتن‌داری، یا برخورد با خطاکار (92/05/10-دفتر مقام معظم رهبری)
آیت الله مصباح یزدی-جلسه بیست و سوم: صبر و تقیه (92/05/11-دفتر مقام معظم رهبری)
آیت الله مصباح یزدی-جلسه بیست و چهارم: صبر در برابر حرف مردم (92/05/12-دفتر مقام معظم رهبری)
آیت الله مصباح یزدی-جلسه بیست و پنجم: راهی برای کسب ملکه صبر (92/05/13-دفتر مقام معظم رهبری)
آیت الله مصباح یزدی-جلسه بیست و ششم: تشویق به صبر در روایات (92/05/014-دفتر مقام معظم رهبری)
آیت الله مصباح یزدی-جلسه بیست و هفتم (92/05/15-دفتر مقام معظم رهبری)
تاریخ طرح ریزی استراتژیک یهود - (تصویری)
دکتر حسن عباسی: تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب (3) - از عرش تا معبد دلفی - (تصویری)
محمد مهدی عبد خدائی-روز بیست و هشتم (پیرامون وقایع 28 مرداد 1332)
دکتر حسن عباسی: جهان موازی 13 - (تصویری)
زندگی نامه آیت الله علی پناه اشتهاردی
آیت الله مکارم شیرازی-قسم های پرمعنای قرآنی
مصاحبه با آیت الله محمدعلی گرامی پیرامون شخصیت آیت الله بهجت
*