رفتار امام با بچه ها


رفتار امام با بچه هارفتار امام با بچه ها

 .
وقتی همه خواب بودند
امام خمینی
خانم طباطبائی- همسر حاج سید احمد آقا (ره) – درباره رفتار امام با بچه ها و بازی امام با نوه اش علی چنین می گوید: علی كوچك بود، گاهی كارهایی می كرد كه اصلا مناسب نبود، حتی ممكن بود برای آقا ایجاد ناراحتی كند، ولی آقا با كمال خوشحالی و خنده می فرمودند: مساله ای نیست، بچه را آزاد بگذارید چون آقا تمام شبانه روز را در خانه بودند و علی هم در كنار ایشان بود لذا آقا با علی مانوس بودند و علی هم به آقا انس گرفته بود.
یك بار من پیش آقا رفتم و دیدم علی در كنار ایشان نشسته هست و از آقا تقاضای ساعتشان را دارد، ایشان فرمودند: «پدرجان! آخر ساعت رنجیرش می خورد به چشمت و اذیت می شوی» علی فرمود: خوب عینكتان را بدهید .
ایشان فرمودند: عینكم نیز همینطور، به چشمانت می زنی چشمانت اذیت می شود، چشم تو حالا ظریف هست، گل هست، علی اصرار كرد كه آقا، عینك را بدهید ایشان فرمودند: نه دسته اش را می شكنی و من دیگر عینك ندارم، نمی شه بچه به این چیزها دست بزند.
چند دقیقه ای گذشت و علی در خانه چرخی زد و مجددا آمد و فرمود: آقا! امام فرمودند: «جانم » علی فرمود: آقا: بیا تو بچه شو و من آقا می شوم!! امام فرمودند خیلی خوب باشد.
علی فرمود: پس پا شو از این جا، بچه كه جای آقا نمی نشیند.
امام بلند شدند و خودشان را كنار كشیدند و علی فرمود: پس عینك را بده، ساعت را بده بچه كه به عینك و ساعت دست نمی زند!! آقا فرمودند بیا، من به تو چه بگویم؟ راهش را پیدا كردی و عینك و ساعت را گرفتی.
.
توفیق اجباری
گاهی علی به آقا می فرمودند: شما بنشینید  من شما را حمام كنم، اونوقت ایشان می نشستند و علی سر و صورت ایشان را می شستند، علی دستش را به دیوار می كشید كه مثلاً صابون هست بعد به سر و صورت آقا می مالید.
من به علی می فرمودم: با این كار آقا را اذیت می كنی و آقا فرمودند: نه اذیت نمی كند بگذارید كارش را بكند.
.
نقش كویت در جنایات صدام علیه ایران
 .
حیات‌ شهید آیت الله مدرس‌
امام خمینی

همبازی علی

امام به بچه ها خیلی علاقه داشتند.
به اونها خیلی محبت می كردند و سعی داشتند بچه ها را خوشحال كنند.
یك روز داشتم دنبال علی می گشتم (علی، نوه امام هست) اما پیدایش نكردم.
با خودم فرمودم حتماً رفته توی اتاق امام.
رفتم جلوی در اتاق، در زدم و رفتم تو.
دیدم علی توپ كوچكش را  آورده توی اتاق به اصرار از امام می خواهد كه با او بازی كند! امام هم با خونسردی، اون طرف اتاق ایستاده بودند و به آرامی توپ را برای علی، قل می دادند.
تعجب كردم و به خود فرمودم : «امام با این همه كار و با این همه خستگی چه قدر حوصله دارند و چه قدر به بچه ها با محبت هستند».
 حاضر جوابی های شهید مدرس
.
تصاویر شهید مدرس
.
جرعه هایی از زندگی شهید برونسی (1)

گردنبند

یك روز از از كشور ایتالیا یك نامه و یك بسته برای امام رسید.
توی اون بسته: یك گردنبند بود.
صاحب نامه، نوشته بود من مسلمان نیستم ولی شمار را خیلی دوست دارم و این گردنبند را هم به شما هدیه می دهم تا هر جوری كه دلتان می خواهد از اون هستفاده كنید.
.
اولین روز مدرسه رهبر چگونه بود؟
چند روز گذشت یك روز صبح، امام صدای گریه یك بچه را شنیدند.
فرمودند: بروید ببنید این بچه كیست و چرا گریه می كند.
برای امام خبر آوردند كه او دختر كوچك یك شهید هست كه با مادرش آمده و می خواهد شما را ببیند.
امام فرمودند: او را زود بیاورید اینجا.
وقتی دختر كوچولو را آوردند، هنوز داشت گریه می كرد.
امام او را بغل گرفتند و روی زانوهای خود نشاندند.
بعد او را بوسیدند و در گوشش چیزهایی فرمودند: دختر كوچولو كم كم گریه را فراموش كرد و خندید امام هم با او خندید.
بعد امام بلند شدند و اون گردنبند را آوردند و به گردن او انداختند و به او فرمودند: «حالا برو پیش مامانت.» بچه هم با خوشحالی امام را بوسید و رفت.
. .  .
امام خمینی

نامه به دانش آموزان سرخ پوست آمریكا

یک بار از سوی دانش آموزان سرخ پوست مدرسه راهنمایی مركزی اسپرینگ دال، در ایالت آركانزاس آمریكا، نامه ای به حضور امام خمینی (ره) می نویسد و با ارسال یك جفت جوراب به عنوان هدیه از طرف دانش آموزان مدرسه، از امام می خواهند كه یك شی شخصی خود را هر چند یك جوراب كهنه باشد به عنوان یادبود برای اونان ارسال دارد.
. امام همراه جواب نامه یك جلد كتاب برای اونان می فرستد كه نشان دهنده تعالی و ترقی انسان در مطالعه كتاب هست نه در نگهداری یك پوشش كهنه .... اما جواب امام: . بسم الله الرحمن الرحیم . فرزندان عزیز خوب دبیرستان اسپرینگ دال ایالت اركانزاس آمریكا . نامه محبت آمیز و هدیه ارزشمند شما عزیزان را دریافت نمودم.
من می دانم كه سرخ پوستان و سیاه پوستان در فشار و زحمت هستند.
در تعلیمات اسلام فرقی بین سفید و سرخ و سیاه نیست، اونچه انسان ها را از یكدیگر امتیاز می دهد، تقوا و اخلاق نیك و اعمال نیك هست.
از خداوند بزرگ می خواهم شما فرزندان عزیز را موفق كند و به راه راست هدایت فرماید.
یك جزوه از كلمات نصیحت آموز پیامبر بزرگ اسلام را كه برای كودكان ایران هدیه داده اند برای شما عزیزان می فرستم و برای شما دعای خیر می كنم.
امید هست در ارزش های انسانی موفق باشید.. .

نظرات کاربران

85 out of 100 based on 55 user ratings 505 reviews