آيه 58 سوره آل عمران چيست؟


آيه 58 سوره آل عمران چيست؟
    آيه 58 سوره آل عمران چيست؟

پاسخ :


آيه 50 سوره مائده چيست؟

1:آيه 51 سوره مائده چيست؟

آیه 58 سوره آل عمران:

"ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ"

این آیه در حزب چهار جز سه قراون مجید برنامه دارد.
سوره آل عمران، سوره سوم قراون کریم می باشد.


آيه 52 سوره مائده چيست؟
این سوره مدنی هست و 200 آیه دارد.


آيه 53 سوره مائده چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 54 سوره مائده چيست؟

2:آيه 55 سوره مائده چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 58 سوره آل عمران:

"این سخنان که بر تو می‌خوانیم از آیات الهی و ذکر حکمت آموز هست."

این آیه در حزب چهار جز سه قراون مجید برنامه دارد.
سوره آل عمران، سوره سوم قراون کریم می باشد.


آيه 56 سوره مائده چيست؟
این سوره مدنی هست و 200 آیه دارد.


آيه 57 سوره مائده چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 58 سوره آل عمران:

""his is what we rehearse unto thee of the Signs and the essage of Wisdom.""پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


85 out of 100 based on 65 user ratings 1315 reviews