آيه 32 سوره اسرا چيست؟


آيه 32 سوره اسرا چيست؟
    آيه 32 سوره اسرا چيست؟

پاسخ :


آيه 81 سوره طه چيست؟

1:آيه 82 سوره طه چيست؟

آیه 32 سوره اسرا:

"وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً"

این آیه در حزب یک جز پانزده قراون مجید برنامه دارد.
سوره اسرا، سوره هفدهم قراون کریم می باشد.


آيه 83 سوره طه چيست؟
این سوره مکی هست و 111 آیه دارد.


آيه 84 سوره طه چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 85 سوره طه چيست؟

2:آيه 86 سوره طه چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 32 سوره اسرا:

"و هرگز به عمل زنا نزدیک نشوید، که کاری بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند هست."

این آیه در حزب یک جز پانزده قراون مجید برنامه دارد.
سوره اسرا، سوره هفدهم قراون کریم می باشد.


آيه 87 سوره طه چيست؟
این سوره مکی هست و 111 آیه دارد.


آيه 88 سوره طه چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 32 سوره اسرا:

"Nor come nigh to adultery: for it is a shameful (deed) and an evil, opening the road (to other evils)."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


85 out of 100 based on 65 user ratings 865 reviews