آيه 3 سوره نازعات چيست؟


آيه 3 سوره نازعات چيست؟
    آيه 3 سوره نازعات چيست؟

پاسخ :


آيه 4 سوره ضحى چيست؟

1:آيه 5 سوره ضحى چيست؟

آیه 3 سوره نازعات:

"وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا"

این آیه در حزب یک جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره نازعات، سوره هفتاد و نهم قراون کریم می باشد.


آيه 6 سوره ضحى چيست؟
این سوره مکی هست و 46 آیه دارد.


آيه 7 سوره ضحى چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 8 سوره ضحى چيست؟

2:آيه 9 سوره ضحى چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 3 سوره نازعات:

"و قسم به فرشتگانی که با کمال سرعت (فرمان حق را) اجرا کنند."

این آیه در حزب یک جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره نازعات، سوره هفتاد و نهم قراون کریم می باشد.


آيه 10 سوره ضحى چيست؟
این سوره مکی هست و 46 آیه دارد.


آيه 11 سوره ضحى چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 3 سوره نازعات:

"nd by those who glide along (on errands of mercy),"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


85 out of 100 based on 85 user ratings 535 reviews