دعا و ذکرهائی که با حروف ابجد برای حل مشکل توسط اشخاص خاص به فرد داده می شود، چه مقدار


دعا و ذکرهائی که با حروف ابجد برای حل مشکل توسط اشخاص خاص به فرد داده می شود، چه مقدار
    دعا و ذکرهائی که با حروف ابجد برای حل مشکل توسط اشخاص خاص به فرد داده می شود، چه مقدار از لحاظ دینی و اصولی در حل مشکل مؤثر است؟ آیا این گونه دعاها از لحاظ دینی قابل قبول و پذیرفته می باشد؟

پاسخ :


آیا طلسم واقعیت دارد؟

1:من الان هم مثل زمان هایی که تو مقدمات ازدواج قرار می گیرم، سؤال و تردید و پریشانی زیاددر رساله آقایان آیت ا... صانعی، اردبیلی، فاضل لنکرانی(ره)، مکارم شیرازی، شاهرودی و رساله
حروف ابجد، اولین صورت از صور هشت گانه حروف جمّل بوده هست.


لطفا این اصطلاحات سیاسی رو برام معانیشو بنویسید و هر جایی هم که لازمه راجع بهش توضیح
نام مجموع صور هشت‏گانه مزبور، حروف الفبای امت فینیقه بوده و اونها عبارت هست: 1.


من یک دختر هفت ساله دارم که به تازگی متوجه شدم کاری انجام میده که با اطلاعاتی که دارم
ابجد 2.


آیا من می توانم زن دایی خودم را حامله (باردار) کنم؟ زیرا دایی من از مشکلات نارسایی جنسی
هوز 3.


مقدار نرمال که پزشکان یا شرع برای خارج کردن آب از بدن (استمنا) توصیه می کنند چه قدر است؟
حطى 4.


آیا پیامبر(ص) به خاطر عباداتی که در غار حرا می کرد پیامبر شد یا اینکه چون خدا می خواست
کلمن 5.

سعفص 6.

قرشت 7.

ثخذ 8.

ضظغ و در حساب جمّل، الف تا طاء بترتیب نماینده یک تا نه، و یا تا صاد، بترتیب نماینده دو تا نود و قاف تا غین، بتریتب نماینده صد تا هزار مى‏باشد.

عرب حروف الفباى خود را بتوسط اونها یاد مى‏کند.

ترتیب حروف (مراد حروف بى‏صداست) در این فسق همان ترتیب عربى ـ آرامى هست.

و این امر با دلایل دیگر ـ موید اونست که عرب الفباى خود را از اونان بوساطت نبطیان اقتباس کرده هست.

اما دلیل این نامگذارى عرب که در افسانه‏هاى خرافى ساختن و اشعار متناسب با دعاوى باطله لغوى و تاریخى خویش به جعل کردن معروف مى‏باشند، گاه به هر یک از این هشت صورت معناى خاص داده هست.

(ابجد، یعنى آغاز کرد ـ هوز، یعنى در پیوشت ـ حُطى، واقف شد ـ کلمن، سخن‏گو شد ـ سعفص، از او آموخت ـ قرشت، ترتیب کرد ـ ثخذ، نگاه داشت ـ ضظغ، تمام کرد.

و یا بجهت تعصب قومى براى کلمات معموله (ابجد...) که از طریق روایت بدیشان رسیده و براى اونان نامفهوم بوده تأویلات دیگرى قائل شده‏اند بر طبق فرمودار بعضى از علماء شش پادشاه مدین حروف هجائى را بترتیب اسامى خود مرتب کرده‏اند.

و بر حسب روایت دیگر، شش کلمه اول نامهاى هفته هست و بر حسب روایت دیگر شش کلمه اول از کلمات هشتگانه مزبور اسماء شش دیو بوده هست.

با وجود این در بین علماى نحو عرب، کسانى مانند مبرد و سیرافى بوده‏اند که بروایات مذکور قانع نشده صریحا فرموده‏اند که کلمات هشتگانه ابجدى از مأخذى بیگانه اقتباس شده هست.

براى آگاهى بیشتر ر.ک شود: 1.

لغت‏نامه دهخدا، على‏اکبر دهخدا، جلد 1، ص 287 و 288 2.

برهان قاطع، محمدحسین بن خلف تبریزى، جلد 1، ص 77 و 78 3.

دائره المعارف اسلام.

باید دانست اسرار جهان هستی فراوان هست از اون جمله اسرار اعداد می باشد که برخی با احاطه علمی و از طریق تهذیب نفس پیگیری می نمايند و نتیجه هم می گیرند.

اما درباره تأثیر این گونه روش ها به سه نکته باید توجه داشت: - احاطه علمی.

- تهذیب نفس و دوری از هستفاده ابزاری.

- تأثیر این گونه موارد به نحو مقتضی هست و در صورتی که موانع دیگر نباشد و مصلحت الهی اقتضا کند مؤثر خواهد بود.


برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 17 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 11:55 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


85 out of 100 based on 75 user ratings 1075 reviews