وجه تسمیه کریم اهل بیت و کریمه اهله بیت که به امام حسن(علیه السلام) و حضرت معصومه(علیها


وجه تسمیه کریم اهل بیت و کریمه اهله بیت که به امام حسن(علیه السلام) و حضرت معصومه(علیها
    وجه تسمیه کریم اهل بیت و کریمه اهله بیت که به امام حسن(علیه السلام) و حضرت معصومه(علیها سلام) گفته می شود چیست؟

پاسخ :


صیغه عقد دایم بدون خواندن صیغه طلاق چگونه باطل می شود؟

1:چرا عایشه جزء اهلبیت پیامبر(ص) محسوب نمی شود؟

کریم یعنی اهل کرم و عنایت و بخشندگی و چون در میان ائمه(ع) و اولیای الهی امام حسن مجتبی(ع) در طول زندگی اشان عملا اهل جود و کرم و توجه و تفقد فقرا و محرومان بودند و حتی آمده هست که سه بار کل اموالش را بخشیده هست به «کریم» موصوف شد و صفت کرامت و کریم در او شاخص گشت و این به معنای اون هست که امامان دیگر کریم نبودند، خیر؛ همه کریم بودند اما چنانکه یک امام به صفت رضا یا صادق یا کاظم یا ...


اگه عمر بد بود چرا حضرت علی(ع) دختر خود را به او داد؟
شهره شده هست امام حسن(ع) نیز صفت کریم شدن او صفات دیگر وجودش را تحت الشعاع برنامه داده و به اون موسوم و موصوف گشت و کریم بدون هیچ چشم داشتی و فقط برای خدا اکرام می کند فقرا و ایتام را و برای او فرقی نمی کند که نیازمندان در کدام مسلک و جریان برنامه داردن یا حضرت معصومه(س) نیز که کریمه اهل بیت نام یافت اهل تکریم و اکرام سائلان و نیازمندان بود و کریم و کریمه کسی خواهد شد که خود کرامت و صفت کریم شدن را در وجودش پیاده کرده و ملکه اصلی از صفات فاضله و سجایایا اخلاقی اش شده باشد و ...


مدعیان تشیع روزانه سه بار دروغ می گویند. بماند! حدیثی که امام صادق(ع) فرمود که اینها
و مهمترین کرامت و کریم بودن امام حسن(ع) و حضرت معصومه(ع) اون هست که هیچ کسی را از در خانه خود طرد نمی کردند بلکه همه کسانی که به محضرشان بار یافتند و می آیند دست خالی برنگشته و نیازهای اونها خواه نیاز مادی یا معنوی، احتیاج علمی یا عملی ایشان برآورده شده و مورد تفقد و اکرام اون ذوات نورانی برنامه خواهند گرفت و شواهد تاریخی فراوانی نسبت به دستگاه امام حسن مجتبی(ع) حتی نسبت به دشمنانش که بیشتر اهل جهالت و غفلت بودند موجود هست چه در بسا با رفتار کریمانه امام دگرگون و منقلب شدند و همچنین در خصوص برخورد فاطمه معصوم(س) چه در وقت حیاش و چه پس از رحلتش بقعه و بارگاه و مضجع نورانی و قدسی اگر مأمن بزرگان و پناهگاه همه محرومان و محتاجان گشته هست و خداوند از طریق ایشان به انسانها عنایت ویژه های دارد.

برگرفته از پرسمان


مدعیان تشیع روزانه سه بار دروغ می گویند. بماند! حدیثی که امام صادق(ع) فرمود که اینها
پرسمان در تاریخ 22 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 07:12 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


85 out of 100 based on 55 user ratings 655 reviews

مدعیان تشیع روزانه سه بار دروغ می گویند. بماند! حدیثی که امام صادق(ع) فرمود که اینها
در مورد وام تسهیلات خودرو توضیح دهید؟
ماهیت طی الارض چیست؟
چرا هر کس ولایت علی(ع) را قبول ندارد به بهشت نمی رود؟
چرا در کشور ما برای روحانیت دادگاه مجزا برگزار می شود؟ آیا در کشورهای دیگر نیز چنین
تفاوت وضو گرفتن در شیعه و سنی چیست؟ و پیامبر(ص) وضو گرفتنشان به چه سبکی بوده و وضو گرفتن
اگر در اقوام خود افرادی (زنانی) باشند که حجاب خود را رعایت نمی کنند و یا اصلا حجاب ندارند
من به عدل خدا هم شک کردم. خدا چگونه توانست به شیطانی که 6000 سال عبادت او را کرده و از فرشتگان
ما در این دنیای بزرگ، ادیان مختلفی داریم که اگر بخواهیم هر کدام را دقت کنیم عمری بیشتر
Defining a class within a namespace
C++ class best practice
Is it reasonable to have more than 65536 User Defined Types in large projects?
How to properly name a class with respect to its namespace?
How to implement Watir classes (e.g. PageContainer)?
Replace http:// in anchor portion of links using Jquery
2 classes reference each other is this ok?
pointer to objects within a class, C++ newbie question
Encapsulation within class definitions
Passing a smart pointer as argument inside a class: scoped_ptr or shared_ptr?
*