پیش شماره شهرستان لیلاکوه چند است؟


پیش شماره شهرستان لیلاکوه چند است؟
    پیش شماره شهرستان لیلاکوه چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان نام نیک چند است؟

1:پیش شماره شهرستان نردین چند است؟

پیش شماره شهرستان لیلاکوه 142536 می باشد.


پیش شماره شهرستان نعیم آباد چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان لیلاکوه باید ابتدا 0142536 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان یونس آباد چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در لیلاکوه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0142536123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان آبیز چند است؟
شهرستان لیلاکوه از توابع هستان گیلان می باشد.


پیش شماره شهرستان آسفیچ چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


85 out of 100 based on 55 user ratings 355 reviews